Záměry pro dobu koronavirovou

23.03.2020

V posledních dnech nám přišlo mnoho reakcí na naše poslední články. Za všechny moc děkujeme.

Někteří z vás se nás ptali, jak by oni jako jednotlivci tuto situaci mohli podpořit. Proto jsme se rozhodli sepsat několik záměrů, kterými lze současné změny posílit.

Aby vaše záměry byly co nejúčinnější, je dobré si nejdříve zvědomit VLASTNÍ SÍLU:

Na základě kompetencí, které mi plynou od mých předků a od mé duše mám právo být hybatelem změn a spolutvůrcem této reality. 

Další důležitým záměrem je záměr PRAVDY, který zdůrazňujeme vždy a za všech okolností jako důležitý pro překonávání iluzí, předcházení různým pokřivením a polopravdám:

Dávám záměr, aby veškeré současné dění bylo vnímáno v nejvyšší boží pravdě, aby se otevíraly možnosti a řešení, která si nikdo nedovede představit a které nahradí vše, co není pravdivé a co již není funkční.

Otevírám se tomu, aby bylo posilováno a rozvíjeno vše, co je životadárné a nosné v mém těle a v celém mém energetickém poli.

Následně vnímáme, že je důležité podpořit ENERGIE V KRAJINĚ, aby mohly díky naší pozornosti a pochopení sílit a zvedat se do vyšších vibrací:

Otevírám svojí energií a svým vědomím cestu pro energie krajiny a vody a držím pole pravdy, aby tato znovu probuzená energie mohla být začleněna do života Země ve svém plném potenciálu a  aktuálních energiích.

Ať energie vody ukáže svůj skutečný potenciál v mém těle a v celé této realitě. Ať se jejím prostřednictvím zrodí nové možnosti a nové cesty vývoje.

Ať veškeré změny probíhají v pravdě, harmonii a v souladu s božím celkem.


Jako vždy, nic není dogma. A tak tyto záměry berte jako inspiraci a pokud vám některá slova nevyhovují, klidně je změňte a nahraďte jinými. 


© Martin a Iva Uhlířovi, 2020. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.