Co nám přináší energie korona(viru)

19.03.2020

V předchozích textech jsme psali, že energie projevující se jako koronavirus, s sebou přináší jistá stará a dlouho neřešená témata a naléhá na nás, abychom je konečně zpracovali. Vzhledem k tomu, že ten tlak je značný a energie se projevuje vcelku nekompromisně, napadlo nás, že by bylo dobré jít tomu všemu co nejvíce naproti.

A tak jsme zkusili (z pohledu některých) možná troufalou věc.  Spojit se s touto energií a komunikovat s ní. Když je Martin schopen hovořit s dušemi inkarnovanými i neinkarnovanými, s kameny, zvířaty, krajinou, číst z lidských těl příběhy staré tisíce let, proč nezkusit tuto energii?

Když se Martin rozhodl s energií propojit, ptala jsem se ho: " Nebojíš se?" A on na to: "Nebojím. Horší než rakovina to nebude." A měl pravdu. Opět se ukázalo, že strašáky, limity, bolest a smrt si tvoříme sami.

Zde vám přinášíme přepis nejdůležitějších částí rozhovoru s energií, která se (bohužel) projevuje jako nákaza koronavirem. Naším záměrem bylo spojit se s touto energií v čisté podobě, v pravé podstatě. Tedy ne s tím, co se teď projevuje tady, ale s tím, co bylo/je na počátku, s jakýmsi kořenem. Zajímal nás tedy hlavní smysl a poselství této energie.


Martin: "Nejdříve popíšu to, co cítím nebo vidím, a pak uvidíme, jestli budu schopen s tou energií nějak mluvit nebo ji tlumočit.

Já v první řadě vnímám, že ta podstata je zářivé světlo a přijde mi to paradoxně jako příjemné. Nepřijde mi, že je to nějaká iluze. Dávám záměr, že tu energii chci vidět v naprosté pravdě. Ale je to pořád příjemné. Takže OK.

Ona říká, že není žádný virus, žádný parazit a že se tak projevuje, protože nemůže do této reality. A kdyby měla nazvat, co je, tak je očista. Nejstarší tvůrcovská energie v této realitě, což je energie krajiny, se už nemůže dívat na to, co se tady děje a jak se tady rozmnožuje nekvalita. 

Ta energie říká: "Já jsem velice inteligentní. Mým úkolem není vytvořit nějakou pandemii, aby se lidé báli, to z toho dělají někteří jiní. Mým úkolem je pročistit ty energie, které likvidují život v této realitě. A je to samozřejmě o každém jedinci. Každý má v sobě něco, co podporuje život, a něco likviduje život. Jsou jedinci, kteří mají víc té energie, která likviduje život, protože tomu dali přednost.

Já jsem očista. Já jsem pravda o životě. Já jsem pravda o skutečném životě, ne o přežívání a zdeformovaném životě. Jsem energie, která je schopna rozpouštět ty nejhmotnější iluze v této realitě. To je pro spoustu jedinců neskutečně strašidelné. To znamená, že i ti, co dosud utíkali před vývojem, mají strach, že budou zasaženi. Což je smysl. 

Je důležité si uvědomit, že ten můj projev je v této realitě dán tím, že jsou tady pořád ještě velmi důmyslné energetické struktury, které sem nepouštějí boží energii v plném rozsahu, tvůrcovskou energii. (Nechci, abych byla spojována s představou křesťanského boha. S touto iluzí nemám vůbec nic společného.) Lidé mají fixní představy, co je a co není boží projev. A pravda se tady díky tomu chápe jako ohrožení.

Ta moje vibrace, moje energie je velmi hmotná,. A čím hmotnější ta energie je, tím více bariér tu pro ni je. Třeba energie inspirátorů může na tuto realitu působit, protože spousta jedinců to nezavnímá (a nevytváří tak protitlak). A ti, co to zavnímají, tak to většinou vnímají pozitivně, nebo se s nimi alespoň dá nějak diskutovat  a dá se s tím pracovat. Ale protože já jsem hmotná a pocházím od toho nejhmotnějšího tvůrcovského projevu, tak jsem vnímána jako virus. To, co se tady ze mě dělá, se mi protiví. Taky mi vadí, že to trvá dlouho a že se lidé naučí proti mě bránit. 

Hlavní smysl mého projevu měl být pročistit Čínu a Asii a vytvořit tam takové pole, aby se ukázalo, kde je pravda. Neměla jsem přinést primárně smrt, ta je až důsledkem. Je to oblast, která je plná obrovských iluzí. A tím, že by se pročistila Asie, tak by i ty ostatní části, jako třeba Rusko, východní Evropa, jižní Evropa naskočily, a pak ani nebylo tolik třeba se přímo dostávat sem do Evropy. Ale prostě cesty a vazby jsou tady nadefinované, po těch cestách jsem přitekla jako energie a projevuji se tam, kam si mě dovezli. To je celé.

Já bych si přála, aby tady byl někdo, kdo by mě vnímal pozitivně - jako obrovskou příležitost - a ty brány otevřel. Protože pokud to zůstane tak, jak to teď běží, tak to může dobíhat několik měsíců. Ekonomicky a energeticky půjde zejména Evropa a severní Amerika dolů a to není smyslem. Mým smyslem je očista a podpora vzestupu. Ale ti jedinci, kteří se bojí nejvíc, to tahají dolů, protože cítí, že už tady nebudou vládnout nebo že dokonce pro ně nebude prostor. Ti se bojí nejvíc.

Ti, kteří vnímají svoji duši nebo nějak cítí sami sebe, ti se tolik nebojí. Nebo se bojí z toho, jak se bojí ti kolem, protože je zpochybňují. Protože ti okolní mají tu energii hutnější, a tím pádem jsou určující. 

A já bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Některým jedincům a národům se dala hodně dlouhá doba na to, aby se posunuli, aby to v sobě změnili. A oni se neposunuli. 

A tady bych chtěla říct: zastavíte tuto verzi, přijde jiná. A bude drsnější, protože planeta Země a tito Tvůrci se rozhodli, že už si to nenechají líbit. A to není o tom, že by se nesmělo kácet nebo těžit, to není zásadní problém. My si uvědomujeme, že je zapotřebí proto, aby se formy života mohly změnit, zachovat to, co je, v nějaké stabilitě. Ale musí se měnit postoj vůči tomu. Musí tam být úcta a je třeba to vracet zase jinak. 

Tzn. že když mám pohodlí, hmotné zabezpečení, tak musím rozvíjet sám sebe, aby se moje energie měnila, abych měl jinou vibraci, abych energeticky prospíval prostředí, ve kterém žiji. Jsou tady jedinci, kteří se hmotně zajistí a zůstávají v pokřivenosti, pomýlenosti, agresivitě. Jiní se ženou za dalším rozšířením hmotných statků a vůbec neřeší, že se třeba vykácí hektary a hektary deštných pralesů, kvůli tomu, aby měli zisk z nějakého oleje. To už nelze. Tvůrci krajiny touží po zachování života. A to nejen po zachování přírody, ale i lidského života, protože je důležitý. Ale zachování lidského života v kvalitě.

Řekněme si na rovinu, jsou tady národy, a to někteří nechtějí vidět, které prostě škodí Zemi. Samozřejmě v každém národě můžou být výjimky. V českém národě je většina lidí v pořádku a škodnou je tak 12%. A těch pár procent by nemělo určovat, jak ten vývoj bude vypadat, i přesto, že teď na to mají nástroje.

Já vnímám, že to bude obrovská příležitost. Já jsem pravda. Pravda, která je schopna nabourávat nejhmotnější iluze této reality. Iluze, které jsou vytvořeny z ukradené nebo vydrancované energie Tvůrců. A Tvůrci krajiny říkají: Dost. A říkají to i další typy Tvůrců, protože už se na to nemůžou dívat.

Není důvod se bát a zavírat se. Je zapotřebí se energeticky otevřít a nechat to projít. Lidem by nemuselo být špatně, kdybych tady mohla být ve správném rozsahu a vibraci. Když tady budu ve správné šíři, tak se nebudu projevovat jako virus. A tím pádem nebude panika, protože se nebude bojovat proti něčemu konkrétnímu. U každého se to projeví na míru a pro medicínu to bude těžko zaznamenatelné. Virem se stávám, protože je mě tady málo, protože se sem dostane jen zlomek této energie.

Co se týče Číňanů, ti jsou specialisté na sešněrovávání, svazování zdrojové energie. Nikdo jiný tady není takový specialista jako oni. Oni tu energii umí svázat, protože ji cítí, jsou jí energeticky blízko, umí ji "včas chytit" a mají na to tu sílu. I když vypadají, že jsou malí a drobní, tak energeticky tak malí a drobní nejsou. Oni jsou teď jenom sešněrovaní. To, že jsou sešněrovaní je bohužel z historického hlediska mongolské energetické dědictví. To jsou ty stejné energie, které drží Rusko. Rusové jsou taky sešněrovaní energiemi Mongolů. Všude tam, kde se Mongolové v minulosti usadili a dlouhodobě vládli, tam ty národy jsou takto "infikované". Některé národy se z toho s odstupem času více dostaly, ale Číňané nikoliv. Oni naopak tuto svoji energetickou kvalitu používají k vlastnímu obohacování a k nadvládě. Čína i Rusko jsou díky tomu velmocemi, kde ovšem tou velmocí je jen pár desítek tisíců lidí, ostatní jsou obyčejní a nemají práva. Je to jen iluze velmoci.

Já jsem obrovské řešení, protože můžu věci vyřešit, aniž by byla válka."

Iva: " To je ale velmi důležitá informace. To by si lidé možná měli uvědomit, že tady ten virus pomáhá otupit určité extrémy a protřídit energie, že zabraňuje polarizaci."


Tolik přepis spojení s energií, která by si zasloužila lepší pojmenování, než pro ni používáme. Je ovšem na každém z vás, co si z tohoto poselství vezmete. Je to také jen příležitost.

Chápeme, že situace, tak jak je, vyvolává strach, přináší bolest a my to bereme naprosto vážně a respektujeme to. Jen jsme chtěli ukázat jiný pohled, možnou cestu ke zmírnění.

Vnímáme to tak, že kdybychom dokázali rozvolnit své myšlení a připustit, že věci mohou být ještě jinak, než jak se jeví, mohlo by to přinést velké uvolnění. Pokud nebudeme uzavření ze strachu a odporu, je velká pravděpodobnost, že se energie rozptýlí, zmírní, rozprostře a bude na naše životy působit méně radikálně. Pro mnohé se stane posilou, impulzem ke změnám, oživí je a přinese odlehčení. 

Otevřeme se proto změnám, které spolu s ní přicházejí, a bude nás to všechny méně a kratší dobu bolet.


© Martin a Iva Uhlířovi, 2020. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.