Koronavirus aneb Co na to Bůh?- 1. díl

16.03.2020

Již dlouho jsme spojeni s Tvůrcem/Tvůrkyní, kterou nazýváme Thea. Až dosud jsme nikdy takto přímo nezveřejňovali jeho/její poselství, protože jsme nechtěli toto spojení znesvětit tím, že bychom z něj udělali cirkusovou atrakci.

Situace se ale změnila a vnímáme, že je potřeba vyjít ven a nazvat, co je třeba, aby byla zmírněna panika, nešířila se beznaděj a také různé domněnky.

Zde je přepis hovoru uskutečněného dnes Martinovým prostřednictvím:

"Já jako Tvůrce/Tvůrkyně, který/á tvoří život v této galaxii, bych rád/a představil/a svoji existenci, svoji kvalitu, svoje principy a vlastně i svoje stáří, protože je to důležité. Jsem Tvůrce - jeden z nejstarších, největších a nejkomplexnějších. Pamatuji si okamžiky, kdy vesmír byl prostor v podstatě nově vznikající a mnoho realit ještě neexistovalo.

Chci potvrdit, že smyslem života je tvorba, expanze, růst, tzn. že v dobách, kdy jsem vznikal/a, jsem měl/a jiný rozsah, než mám dnes. A to je naprosto v pořádku. Mým úkolem je držet propojenost, pospolitost, kvalitu a čistotu ve všech realitách, které jsou v této galaxii. Tyto reality se neustále rozšiřují, mění a vznikají i nové v době dnešní.

Samozřejmě toto nemá být přednáška o vývoji vesmíru, protože to, co nás zajímá je vývoj v této realitě, tzn. na úrovni Země nebo zeměkoule, v té nejhmotnější realitě, ne v těch jemněhmotných souladných realitách, které jsou propojeny s touto realitou.

Rád/a bych se vyjádřil/a k tomu, co se děje v dnešní době na celém světě. Můžeme to nazvat epidemie koronaviru. Spousta lidí se ptá: Proč? Proč se to děje? Má to nějaký smysl? Bylo to zapotřebí? Je to ohrožující?

Já bych chtěl/a říct nejdříve toto: Než budu říkat cokoli říkat ke koronaviru, tak si musíme vysvětlit určité principy, které se v této realitě dějí. Nebudu chodit zbytečně do detailů a do extrémní šíře, ale je důležité si uvědomit, že tato realita prochází změnami. Je smyslem v této realitě zvýšit citlivost a vnímavost, aby lidé pochopili, že nelze žít na dluh - na dluh nejenom ekonomický, ale dluh vůči krajině, dluh vůči historii vlastního národa a že je zapotřebí témata, která v minulosti nebylo možné zpracovat, protože proto podmínky nebyly, dnes zpracovat, zvědomit a uchopit. A mluvit o tom, co cítím, a konat podle toho, jak věci cítím. Ne konat podle rozumu, jak by se mělo nebo jak se očekává.

Jsou velké energetické rozdíly mezi národy v této realitě. Nebudeme se bavit o barvě pleti, to mě nezajímá. Bavíme se o energiích. Jsou národy, které mají energii velmi velmi starou, ale pro ně je potom větší problém aktuálnost. Jsou národy, které mají energii výrazně mladší, což jsou národy slovanské, pro které je přirozenější aktuálnost, citlivost a vnímavost. Bohužel ty národy toto vnímají jako svou slabinu a snaží se vyrovnat národům jiným.

Co je ale podstatné: říkám to proto, aby lidé nepodléhali zdání stejnosti. Je velký energetický rozdíl mezi českým národem a národem italským či španělským. Říkám to z toho důvodu, protože politické špičky se snaží porovnávat nebo vycházet ze situace, které jsou v zahraničí. A říkají: Nechceme to mít stejně jako v Itálii. Já musím říci, že aby to bylo stejné jako v Itálii, muselo by se tady hodně věcí změnit. Takže to tady nebude stejné jako v Itálii.

A co to je, ten koronavirus? Proč tady je? Proč lidé musí tohleto řešit?

Původní smysl tohoto viru je, aby Čína dostala jakousi zpětnou vazbu na to, jak se chová a koná vůči zdrojovým energiím, vůči krajině, a aby se rozvolnily struktury, které v čínském národě jsou, kdy skupina lidí poroučí ostatním, jak se mají chovat, co mají cítit. Ti lidé si to nechávají líbit, protože si neuvědomují, že by mohlo být i něco jiného. V důsledku toho, jak je tam umrtvená citlivost, tito lidé drancují krajinu, likvidují přírodu, likvidují bytosti, kterým říkají zvířata a zabíjejí je kvůli tomu, aby byly trofejemi, berou z nich sílu ve formě různých orgánů a částí těla.

Období se mění a i zdrojové energie jako krajina, Tvůrci krajiny, mají naprosté právo se bránit a dali zpětnou vazbu, podnět, čínskému národu. V důsledku propojenosti, která vládne na úrovni politické a ekonomické, se ale stalo, že tento virus, nebo tato zpětná vazba, se rozšířila do celého světa. Nebyl to původní záměr, ale stalo se.

A teď je na každém národu, co z toho udělá. A taky se ukazuje, jak ta citlivost a vnímavost jednotlivých národů je nastavená. Národy, které žijí na dluh, tzn. neřeší svoje problémy koncepčně a žijí z historických úspěchů svých předků, budou muset být konfrontovány s touto výzvou mnohem hlouběji, aby změnily myšlení a struktury společnosti. Pro národy, které jsou citlivější a vnímavější, což jsou národy český, slovenský a další, třeba polský, pokud nepodlehnou strachu, bude virus soubor podnětů, které nebudou muset jít do extrému.

Lidé si říkají: Co mám pro to udělat, abych se ochránil před virem? Musím se někde schovat, musím se někde zamknout? Jaké ochranné pomůcky si mám vzít?

Já vnímám, že to je jen příležitost, příležitost pro tuto realitu, a ochránit se nějakou rouškou úplně nelze. Samozřejmě nějaká ochrana tady existuje. Pro ty, co jsou zvyklí vnímat sami sebe, je to, co řeknu, naprosto přirozené. Pro ty, co se teprve nad sebou jen zamýšlí, to bude abstraktní a nebudou si s tím vědět rady. Nejlepší ochrana proti koronaviru je vnímat svoji duši, být aktuální a nechodit do extrémů, tj.do rozporu se svou duší. A samozřejmě nepodléhat strachu, což je velká výzva v dnešní době, kdy je tady plno omezení, nařízení a zákazů, jako kdyby se jednalo o válečný stav.

Nechci říkat jednoduchá řešení, protože tato situace jednoduché řešení nemá. Český národ je soubor mnoha energií a jsou zde lidé, kteří jsou vnímaví a citliví a kteří vnímají toto jako příležitost. Ale jsou tu lidé, kteří jsou ještě zavření, plní strachu a bolesti. To, co se děje, v nich otevírá traumata dávné minulosti, traumata, kdy se v této realitě přehnaly epidemie, které měly úplně jinou vibraci než dnešní koronavirus, které zlikvidovaly miliony a miliony lidí. Ti, co dnes žijí, jsou potomci těch, kteří přežili, tzn. mají v sobě traumata z toho, že přišli o ty, co milovali. A je to pochopitelné, že mají strach. To se musí respektovat.

Vy, co cítíte svoji duši, a dokonce ji máte pojmenovanou, vašim úkolem je neztrácet víru, neztrácet naději a držet záměr pravdy, vývoje a harmonie. A věřím tomu, že pro český národ se to srovná relativně brzy. Pro slovenský národ též. A pak bude na každém tom národu, co z toho udělá po stránce ekonomické, vztahové, společenské i kulturní.

Nepodléhejte strachu, nepodléhejte nenávisti a závisti. Je to příležitost, jak být spolu a dořešit dluhy minulosti, tzn. to, že jste spolu nemohli komunikovat jako partneři, jako děti s rodiči atd. Komunikujte. Říkejte, co cítíte. Nebojte se mluvit o tom, co vás bolí, co vás trápí. Protože v dnešní době, je to nejlepší prevence. Mluvte, mluvte spolu.

A důvěřujte, že pokud by vás přece jenom ten virus napadl, tak když si zachováte zdravou mysl, bude to na úrovni běžné virózy. A taková viróza může to tělo posílit a otevřít v něm procesy, které způsobí změnu, která bude k lepšímu.

Koronavirus je příležitost a úplně není správné se před ním zavírat. Nikdo samozřejmě nemůže zaručit, že to bude absolutně bezpečné, ale já vnímám, že úplně největším virem v této realitě je strach.

Tím, že tato realita je velmi zpochybněná, tak si spousta jedinců myslí, že jsou obyčejní, bezvýznamní lidé a zapomínají na energii, kterou mají ve svém těle. Když takový " obyčejný člověk", který má v sobě velkou sílu a neví o tom, podlehne strachu, tak nezemře na koronavirus, ale na strach.

Kdybych měl/a říci, jaké jsou skutečné příčiny úmrtí těch, kteří zemřeli, tak v 80% případů to byl strach. Strach, kterému podlehli, a nevědomost vlastní síly. Ano, když se udělá pitva, tak strach v těch výsledcích nelze nalézt. Je to o nějakém selhání, protože virus napadl to a to.

Nepodléhejte strachu. A když už máte domácí pobyt, hledejte způsoby, jak se podpořit, jak si užít něco, co vás baví a naplňuje, jak si užít radost. Radost je nástroj, který patří do vysokovibračního světa, a je spjatá s humorem. Dopřávejte si i v těchto chvílích, kdy se šíří strach, radost a humor. Je to nástroj, který dostupný, a každý si může vybrat odstín, který miluje.

Duchovní světy jsou s vámi. Nikdy vás neopustíme. Jen si dovolte nás vnímat."

Thea (prostřednictvím Martina), 16.3. 2020

© Martin a Iva Uhlířovi, 2020. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením zdroje s aktivním odkazem.