Koronavirus aneb Co na to Bůh? - 2. díl

04.04.2020

Je to už více než dva týdny, kdy jsme poprvé zveřejnili přepis naší komunikace s Theou - Tvůrcem/Tvůrkyní, který/á tvoří život v této galaxii. Hovor uskutečněný Martinovým prostřednictvím se týkal událostí kolem epidemie koronaviru. Pokud jste jej nečetli, můžete tak učinit zde.

Dnes přicházíme s novým, aktuálním sdělením. Zajímalo nás, jestli se něco energeticky změnilo a jak to Thea vnímá. Dovolili jsme si i pár provokativních otázek, abychom získali odpovědi, které budou co nejkonkrétnější.


Thea: "Změnilo se hodně. Pro tuto realitu, kromě toho, že je plná iluzí a pomýlených představ o životě, je typické také to, že se zde spousta věcí v minulosti vytěsnila. Je to stejné jako na úrovni jednotlivce. Když nechci něco vidět, tak si hledám v hlavě rozumové konstrukce, jak to vysvětlit, nebo pokud možno to z vědomí nebo paměti dát úplně pryč. Takto to funguje i na úrovni kolektivu. V minulosti byla spousta kvalit, principů, rovin bytí z této reality vytěsněna. Vytěsněna mimo zákonitosti této reality.

A tím, že zde teď nastal tento proces ukazování pravdy o tom, co je co, jak věci mají být a nemají být, co funguje a nefunguje, tak se děje to, že to, co bylo vytěsněno (tedy jakési násilně vytvořené energetické reality) se vrací do tohoto prostoru a umožňuje zpětně posílení toho procesu.

Dovolím si uvést nějaký konkrétní příklad, aby si to lidé dokázali představit. Nebude absolutně konkrétní, protože chci, aby to zůstalo v obecné rovině. A ti, kteří jsou chytří a vnímaví, si tam dosadí ty, kterých se to týká.

Jsou národy, které nezpracovávají průběžně své minulé události a už po generace určitá témata, roviny, zkušenosti, prožitky a to, co ti předkové udělali, vytěsňují. Projevuje se to třeba tak, že to, co třeba žáci v České republice mají v učebnici na dvě stránky, oni mají jen na čtvrt stránky, kde je o tom, co se stalo, jen matná zmínka. Protože vytěsnili na úrovni kolektivního vědomí některé věci z historie a nechtěli to uchopit, měli z toho strach a představovalo to pro ně určitý nekomfort, proto to na ně teď doléhá a doráží. V první fázi to může být vnímáno jako zátěž. Vypadá to, že se jim přitížilo, situace se zhoršila, ale z dlouhodobého hlediska je to příležitost. Příležitost se na to téma podívat a pochopit ho a vyjít z toho silnější, než byli dosud. Týká se to mnoha národů a rádoby velmocí, které se považují za velmi silné.

Co se týče každodenního života, vnímám, že se ukazuje, co ve společnosti je nosné, a co není. Ukazuje se, kteří lidé dokáží v sobě najít to nejlepší a vymyslet něco, jak podpořit ostatní, jak ukázat jiný směr, dodat víru, naději, podporu. Ale jsou tady i jedinci, kteří v důsledku této sílící pravdy ukazují svoji skutečnou tvář. Ukazují to, že pro ně není důležitá obecná kvalita a udržitelnost, ale že je pro ně důležitý jejich vlastní prospěch a že v sobě mají hromadu strachu, který nejsou ochotni si přiznat, a proto obviňují ostatní.

Dovolím si být opět trochu konkrétnější. Není mým úmyslem na někoho útočit, ale vnímám, že je důležité to pojmenovat, aby si český národ uvědomil, co svou energií živí a co je zapotřebí zaktualizovat. Jsou to struktury, které řídí stát. A nemyslím jenom vládu, která je nejvíc na očích, protože nemá na vybranou. Jedná se o struktury úřadů, které jsou z velké části zkostnatělé, ztuhlé, neaktuální. Něco, co má být jako podpora, servis pro lidi, kteří generují nějakou hodnotu, se stává něčím, co blokuje, nepodporuje. I když jsou samozřejmě výjimky. Ale ty výjimky jsou zase ovlivněny tou většinou a nemají možnost se projevit naplno, protože nemají dostatečný vliv. Ani být ministrem neznamená, že mám nástroje automaticky změnit celou tu strukturu.

Je hodně důležité sledovat věrohodná média, profesionální novináře, kteří toto rozkrývají a pojmenovávají, aby to lidé viděli. Smyslem není někoho lynčovat, pronásledovat, ale říct: Ono to tak dál nejde. Teď se nám to ukázalo. Je tady nějaká krize a ono to nefunguje. 

A proč je důležité to napravit? Pokud se lidstvo prostřednictvím toho, co teď přišlo skrze koronavirus, nepoučí a nenastaví šetrnou, vnímavou a láskyplnou politiku mezi národy a vůči krajině, přijdou další impulsy a budou silnější."

Iva: "To zní strašidelně a lidé se budou bát. Teď to vypadá, že opravdu Bůh je ten trestající. Naplňuje to možná nějaká ta proroctví a obrazy z Bible o posledním soudu atp. Obávám se, že takové informace mohou být kontraproduktivní, místo aby to stimulovalo k rozvoji."

Martin (Thea): " S tím naprosto souhlasím. Je důležité si uvědomit, že to, co se stalo, není vůle Boha nebo Bohů, Bohyní, ale stalo se to v důsledku určitých zákonitostí. Lidé, někteří víc, někteří méně, si zvykli, že tady mají spoustu věcí jako samozřejmost a zvykli si, že si můžou brát, aniž by si položili otázku, co za to nabízí. A to se dostalo do extrému. Energie tvůrcovská, zdrojová, a je jedno v jaké je formě, je trpělivá, láskyplná, laskavá. Ale má to své limity. Ty limity byly překročeny. To, co se děje, není trest boží, ale je to zpětná vazba: Toto už ne.

Iva: "A proč už ne? Proč už to nemůže být? Když byli trpěliví dosud, proč je tu najednou nějaký limit? Proč nás nemůžou stimulovat nějak láskyplně?"

Thea: "Musíme si uvědomit jednu důležitou věc. Nejsou všichni lidé stejní. Nemyslím teď podle národností nebo barvy pleti. Bavíme se o vnímavosti. Jsou lidé, kteří jsou vnímaví. Na území České republiky je jich hodně. Těm stačí láskyplné popostrčení. Takoví lidé by třeba nikdy neudělali to, že hodí pytel s odpadky do lesa. Jsou to lidé, kteří jsou upřímní k sobě i k ostatním. Lidé, kteří ví, že když se necítí dobře, je třeba tomu dát pozornost a řešit to. Jsou to lidé, kteří ví, že když něco drhne, není to náhoda, a je zapotřebí se tomu věnovat. K těmto lidem proudí láskyplná stimulace a vedení. To vedení přichází skrze duši, kterou mají. A podpora jim proudí skrze energetické pole, které tady tvoří souladné duchovní sféry.

Ale pak jsou tady lidé, kteří na to nereagují. Nereagují často ani to, že jsou tady zákony, které by se měly dodržovat a klidně je porušují. Přesto nejsou odsouzení, protože mají třeba nějakou pozici, která je chrání. Tito lidé nemůžou dostávat láskyplnou zpětnou vazbu, protože oni ji nevnímají. Přesněji řečeno, nevnímají ji, i když ji dostávají. Proto dostávají takovou zpětnou vazbu, aby byli schopni si jí všimnout. Není záruka, že to pochopí, to je pravda. Ale jsou kolem nich zase lidé, kteří jsou citlivější, než tito extrémní jedinci. A ti, když uvidí, co se stane těm extrémním, můžou pochopit, že tudy cesta nevede a budou hledat jiné cesty. Budou se tak přibližovat k těm lidem, kteří mají tu láskyplnou podporu.

Když budu upřímná, tak ta malá skupina lidí na planetě, kteří jsou vnímaví a citliví, tady až dosud byla velmi energeticky oslabována a šikanována těmi, kteří ty věci řešit nechtěli. A teď se ta karta obrací. Ti, kteří byli šikanováni, budou více cítit úlevu a podporu. A ti, kteří neřešili, vytěsňovali a smáli se těm citlivým a vnímavým, že jsou blázni, budou konfrontováni s tím, co je zapotřebí uchopit a zvědomit.

Někdo možná řekne: No jo, ale když oni na to nebyli zvyklí. Mají tak málo času, jsou pod tlakem. Jak to mají v sobě najít? Je třeba si uvědomit, že mají obrovskou výhodu, že spousta věcí, které mají pořešit, je tady už dávno otevřených, vyřešených a uchopených těmi, kteří šli před nimi. Je to jen o tom se otevřít a uvidět to. 

Po nikom se nechce nic, na co nemá. Je to o rozhodnutí. Každý má právo se rozhodnout. A když se někdo nerozhodne pro kvalitu života, tak se také rozhodl. To je důležité si pamatovat."

Thea (Martinovým prostřednictvím) 4.4. 2020


© Martin a Iva Uhlířovi, 2020. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením zdroje s aktivním odkazem.