Přihlášení na seminář


Chcete-li se přihlásit na seminář, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zaplaťte do 5 dnů od přihlášení zálohu na náš účet.

Cena semináře: 1300 Kč, vstupné do ZOO je již v zahrnuto v ceně semináře. (Pokud máte permanentku, vstupné vám bude z ceny samozřejmě odečteno.)

Záloha 300 Kč je splatná předem na účet 156827733/0300 u Poštovní spořitelny ČSOB, doplatek v hotovosti na místě

Název účtu: Uhlířová Iva. IBAN: CZ1703000000000156827733. BIC: CEKOCZPP.

Sídlo banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Variabilní symboly:

3.12. 2023 : 03122023

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlašované osoby.  

Přihláška je automaticky platná v okamžiku zaplacení zálohy. Záloha je v případě neúčasti na semináři nevratná. 

Přihlašovací formulář

Pokud přihlašujete více účastníků, vyplňte prosím formulář za každou osobu zvlášť.

Po odeslání formuláře se na stránce objeví potvrzující informace o přihlášení na seminář. Automatický e-mail potvrzující přihlášení neposíláme.


Pro přihlášení na jakoukoliv naši akci potřebujeme jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt. Přihlášením na přednášky a semináře automaticky souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.