Zásady ochrany osobních údajů


Martin Uhlíř, OSVČ, Stýblova 33, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČ: 71139729 a Iva Uhlířová, OSVČ, Stýblova 33, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 71 71 33 10 (dále jen " Provozovatelé") jsou provozovatelem webové stránky benodis.cz , thea-benodis.cz a služeb, které tyto stránky poskytují. 

Níže uvedené zásady se vztahují na všechny osoby (dále jen "Uživatelé"), které se přihlásí prostřednictvím těchto webů k odebírání novinek e-mailem, nebo se přihlásí telefonicky, e-mailem, skrze webový formulář či osobně na kteroukoliv akci pořádanou Provozovateli. Uživatelé berou na vědomí, že přihlášením k odběru novinek či přihlášením na kteroukoliv akci Provozovatelů, poskytují dobrovolně a s plným vědomím Provozovatelům tyto údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. Telefonní číslo
  3. E-mailovou adresu
Provozovatelé se zavazují, že budou tyto údaje používat výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, tedy k:
  1. identifikaci a organizaci Uživatelů přihlášených na akce Provozovatelů,
  2. zasílání informačních e-mailů nebo sms,
a to po dobu existence těchto webů a aktivit z nich vyplývajících. Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o vyřazení z databáze, a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu v patičce kteréhokoliv e-mailu či kontaktováním Provozovatelů na adrese benodis.cz@gmail.com. Provozovatelé se dále zavazují, že údaje Uživatelů neposkytnou bez jejich vědomí třetím stranám, budou je chránit a používat v souladu s platnými zákony a nařízeními. Provozovatelé si vyhrazují právo tyto podmínky kdykoliv změnit, zejména při změně legislativy nebo při organizačních změnách na straně Provozovatelů. V případě změny budou Uživatelé neprodleně informováni prostřednictvím webů a e-mailem. 


Tyto zásady nabývají platnosti dne 25.5. 2018. Aktualizace údajů proběhla 23.12. 2020.