Rodové příběhy

Miniseminář pro 3 účastníky. Plnohodnotná a efektivní alternativa k osobní konzultaci.

Pokud chceme poznat a rozvinout svůj potenciál, je dobré (a v některých případech přímo nutné) uzdravit své kořeny, abychom mohli navázat na sílu a zkušenosti svých předků. Navázat tam, kde byla nit přerušena. 

Martin je schopen načíst příběhy vašich předků stovky, tisíce let zpátky. A to nejen se všemi jejich myšlenkami, motivy, pocity, ale také včetně širších okolností, které do jejich osudu zasahovaly. To se ukazuje být rozhodující, protože naši předkové často nevyhodnotili sami sebe a okolnosti správně, protože prostě nevěděli, co všechno bylo ve hře.

Pomocí rodových příběhů dochází k rehabilitaci nesprávně nebo neúplně pochopených situací, doplnění chybějících souvislostí a narovnání energetických toků v rodu až do současnosti. Pomáhají uchopit vlastní potenciál, narovnat se, získat sebeúctu, sebehodnotu a energetické dědictví, které nám náleží.

Je na každém účastníkovi, zda si určí a nazve téma, které chce řešit, sám, nebo se necháme se vést tím, co se aktuálně otevírá ke zpracování.

Pokud vás možnost absolvovat miniseminář Rodové příběhy zaujala a uvažujete o přihlášení, přečtěte si prosím článek Moc rodových příběhů, kde se dozvíte o tomto tématu ještě více.

Termíny a objednání