Posmrtný život

Co nás čeká po smrti?

Seminář, na kterém se dozvíte, co se děje po smrti a jak vypadají posmrtné světy

Řekneme si, co se v okamžiku smrti tzv. počítá a co rozhoduje o dalším osudu zemřelého. Spojíme se Martinovým prostřednictvím s některými zemřelými známými osobnostmi, aby nám povyprávěly, jak prožívaly svůj odchod, co je čekalo v posmrtném světě a jak se jim daří dnes. Zeptáme se také na to, jak vnímají naši realitu a jak do ní případně zasahují. Povíme si také něco posmrtném životě zvířat.

Informace, které na semináři zazní, jsou aktuální a byly získány přímou komunikací s několika desítkami zemřelých.

Podmínkou pro účast na semináři je absolvování úvodní přednášky Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a minisemináře Příběh duše.


Termín konání

16.4. 2023 od 10 do cca 16 hod. - obsazeno  (pouze možnost přihlášení jako náhradník)

Místo konání 

Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha - Chodov - nízká šedivá budova uprostřed sídliště (bývalé jesle), levé křídlo budovy

MHD: metro C Chodov, bus Petýrkova nebo Dědinova. Parkování v areálu nebo v přilehlých ulicích.


Objednání na seminář a platba