Posmrtný život

Co nás čeká po smrti?

Seminář, na kterém se dozvíte, co se děje po smrti a jak vypadají posmrtné světy

Řekneme si, co se v okamžiku smrti tzv. počítá a co rozhoduje o dalším osudu zemřelého. Spojíme se Martinovým prostřednictvím s některými zemřelými známými osobnostmi, aby nám povyprávěly, jak prožívaly svůj odchod, co je čekalo v posmrtném světě a jak se jim daří dnes. Zeptáme se také na to, jak dnes vidí svůj život, jak vnímají naši realitu a jak do ní případně zasahují. Povíme si také něco o posmrtném životě zvířat.

Informace, které na semináři zazní, jsou aktuální, a byly získány přímou komunikací s několika desítkami zemřelých. Na každém semináři Martin hovoří s jinými osobnostmi, obsah semináře je tedy pokaždé trochu jiný.

Podmínkou pro účast na semináři je absolvování úvodní přednášky Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a minisemináře Příběh duše.


Termín konání

25.8. 2024 - volná místa

Začínáme v 10 hod., předpokládaný konec mezi 16.-17. hodinou.

Místo konání 

Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha - Chodov

Objednání na seminář a platba