Přihlášení na seminář Posmrtný život


Chcete-li se přihlásit na seminář, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zaplaťte do 5 dnů od přihlášení zálohu na náš účet.

Cena:  1200 Kč/53 €, opakovaná účast 1000 Kč/42 € .

Záloha 500 Kč/23 € je splatná předem na účet 156827733/0300 u Poštovní spořitelny ČSOB, doplatek v hotovosti na místě. Jestliže se přihlásíte jako náhradník, neplaťte zálohu. Pokud se uvolní místo, ozveme se vám.

Variabilní symbol: 21102023

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlašované osoby.

Název účtu: Uhlířová Iva. 

IBAN: CZ1703000000000156827733. BIC: CEKOCZPP.

Sídlo banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Přihláška je automaticky platná v okamžiku zaplacení zálohy. Záloha je vratná pouze v případě, pokud se odhlásíte nejméně 10 dní před konáním semináře.

Přihlášení na seminář

Pokud přihlašujete více osob, je třeba vyplnit formulář za každého účastníka zvlášť.

Po odeslání formuláře se na stránce objeví potvrzující informace o přihlášení na seminář. Automatický e-mail potvrzující přihlášení neposíláme.