Objednání a platba


Objednání na přednášku je již možné pouze prostřednictvím níže uvedeného přihlašovacího formuláře (pokud chcete přijít ve dvojici či ve skupině, prosíme vyplnit formulář pro každého účastníka zvlášť).

Cena: 800 Kč/os. (Pro ty, kteří již tuto přednášku někdy absolvovali, platí snížená cena 400 Kč.) 

Platba předem na účet 2200640538/2010 u Fio banky .

Variabilní symbol - přednáška 27.7. 2019: 27072019.

Variabilní symbol -přednáška 24.8. 2019: 24082019.

Variabilní symbol - přednáška 21.9. 2019: 21092019

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Platbu je třeba provést do 5 pracovních dnů od přihlášení. Pokud se tak nestane, bude vaše místo nabídnuto dalším uchazečům. 

Při neúčasti na přednášce se zaplacená částka nevrací ani nepřevádí na jiný termín. Platbu vracíme, pouze pokud svou účast zrušíte nejméně 10 dní předem.


Přihlašovací formulář