Svět vzhůru nohama

03.03.2022

V předchozím textu Čistému vše čisté... jsem pojmenovala, že příčinou současného dění kolem Ukrajiny je to, že se lidé stále ještě nenaučili rozeznávat co je co a nechávají se oklamat všemožnými iluzemi. Není to nic nového, je to příběh opakující se celé věky, jen se v každé generaci zrodí nové "moderní" iluze. Vím, že je to hodně obecné sdělení, a proto se pokusím popsat pár zákonitostí, které umožní těm, kteří chtějí vidět pravdu, lépe číst skutečnou realitu.

Vy, kteří nás znáte, víte, že už od roku 2013 komunikujeme s vysokovibračními dušemi, které jsou momentálně inkarnované. Za ty roky jsme získali mnoho informací o tom, jak funguje boží řád, nebo, chcete-li, boží organismus či zákony života.

Také jsme pochopili, že je zásadní rozdíl mezi tím být skutečně božský a tím považovat se za božského. V prvním případě se jedná o vnitřní kvalitu, která svého nositele vede  tomu, aby byl součástí božského celku, a ladí a podporuje se s ostatními božskými projevy života. V druhém případě se jedna o iluzi nadřazenosti, výjimečnosti, vyvolenosti, dokonalosti na úkor ostatních částí existence. Souboj mezi těmito dvěma kvalitami se táhne celou známou lidskou historií.

Dělo a děje se to stále např. i v souvislosti s koronavirem, nicméně v rovinách mnohem subtilnějších a tím pádem hůř čitelných. Události kolem Ukrajiny a Ruska jsou mnohem zřetelnější, a proto evidentně většina Evropy pochopila kdo je kdo a co je co. Přesto je mi jasné, že se zase najde někdo, kdo bude mít tendenci číst to úplně opačně. I proto právě píšu tento text.

Rusko se dlouhodobě staví do role nositele Jednoty, kulturní a duchovní spásy, kvality a vývoje. Buduje si image toho, kdo je ten lepší  (lepší než Západ a vlastně i skoro všichni ostatní). Ovšem každý, kdo se dobře dívá, vidí, že je to jen iluze,  typická Potěmkinova vesnice s navenek barevnými štíty a prázdnem uvnitř. Velikost a síla Ruska není přirozená. Životní úroveň obyvatelstva neodpovídá kvalitám hlásaným do světa. O svobodě, spolutvoření a rozvoji obyvatel nemůžeme hovořit vůbec.

Jenže duchovní zákonitosti jsou velmi jasné a jednoduché. Pokud disponujete skutečně úžasnou a sjednocující energií, pokud opravdu světu přinášíte něco hodnotného a jedinečného, všichni to s vámi budou chtít přirozeně sdílet. Připojí se k vám dobrovolně, protože je to obohacuje a pozvedá. Celek v souladu s božími zákony se tvoří přirozeně na základě rezonance, spolupráce je přirozená a věci na sebe synchronně navazují. To je božský soulad. To je skutečná božská Jednota, v rámci které je přirozené místo pro individualitu každého jednotlivce.

Jednota vynucovaná násilím není v souladu s božím řádem. Násilné vynucování čehokoliv je důkazem energetické slabosti, nekompetentnosti a toho, že usiluji o něco, na co energeticky nemám. I když v jemněhmotných světech existují také velké, mnohorozměrné bytosti, které energeticky drží velké celky v jednotě a spolupráci, všechny jsou přirozenými autoritami, na nikoho netlačí, přinášejí možnosti a jejich existence druhým život pozvedá a umocňuje jejich kvality. To se o Jednotě prosazované ruským prezidentem rozhodně říct nedá.

Jeho způsob existence neprospívá vůbec nikomu - ani ruským lidem, ani krajině, ani ostatnímu světu a (jak se časem ukáže) ani jemu samému. On není přirozeným vůdcem, který pro to má energetické předpoklady. Drží věci pohromadě násilím a strachem. To, že se mu momentálně vše rozpadá, ho jednoznačně usvědčuje, že si přisvojil něco, co mu energeticky nenáleží.

V kontrastu s ním se ukazuje být ukrajinský prezident jako někdo, kdo skutečně má energetický potenciál na roli, kterou zastává. Dokázal očividně lidi sjednotit a pracuje v jejich prospěch.

Putin je ale jen jedním z mnoha projevů, kdy se něco energeticky malého povýšilo ve své jednoduchosti a omezenosti nad život kolem, nad Boha, nad Celek. Jenže, jak známo, platí, že všichni tvoříme svými myšlenkami. Proto to funguje tak, že když tomu uvěří on a přesvědčí o tom další lidi kolem, tak to tak bude. Ruský národ jako takový je dlouhodobě vychováván k pocitu nadřazenosti nad ostatními  (podobnost s nacistickým Německem není čistě náhodná). Proto jim ve většině případů vůbec nepřijde divné, co se dnes na rozkaz Putina děje. Jestliže oni skutečně věří, že jsou nadřazeni jiným národům a zbytek světa se nechá přesvědčovat a válcovat, tak se to začíná stávat víc a víc realitou.

Rusko už dlouho a systematicky pracuje na tom, aby se tato iluze zhmotňovala a potvrzovala v každodenním životě. A svět tomu dlouho podléhal a dával tomu svou energii. Dovolili jsme jim nad sebe vyrůst z našich pochyb a z našeho strachu. Přijali jsme jejich pravidla hry.

Svět je vzhůru nohama. Omezení a primitivní jedinci disponují ukradenou silou a hrají si na Boha. A ti, kteří mají skutečnou kvalitu a potenciál, pochybují o své síle a legitimitě.

Svět je vzhůru nohama a je třeba ho překlopit. "Nahoře" mohou být skutečně pouze energie, bytosti, lidé, kteří jsou sjednocující a mají dostatečně velké energetické pole, aby dokázali vnímat a tvořit ve velkém rozsahu, tedy ku prospěchu Celku i všech jeho součástí. Malí, omezení, kteří se prostřednictvím cizí energie a strachu povýšili nad ostatní, patří "dolů". Přičemž množství malých a uměle sjednocených nikdy nemůže nahradit skutečnou velikost a komplexnost a dosáhnout kvalit přirozeného božského celku.

V rámci božího řádu existuje spravedlivá cesta, která je otevřená pro všechny.  Každý může být velký, pokud chce. Ale musí přirozeně vyrůst. Podle pravidel. Každý může být "Bůh", ale musí nejdřív dosáhnout božského vědomí a přijmout plnou zodpovědnost za svou tvorbu.

Proto nedovolme už nikomu žádné zkratky a obcházení těchto zákonitostí. Nedovolme nikomu se nad kohokoliv povyšovat.

Něco takového jako "výš" a "níž", "lepší" a "horší" nebo "nadřazenost" a "podřízenost" totiž ve své podstatě v božím řádu vůbec není. Je to umělá kategorie, která oslabuje to zdrojové v nás a umožňuje parazitování. Boží řád je mnohorozměrný. Každý v něm může být Bohem, aniž by musel kohokoliv odstranit či ponížit. A důkazem boží geniality je fakt, že čím více jedinců - skutečných Bohů v rámci Celku vyroste, tím bude svět lepším, tím více to prospěje nám všem. Protože čím více se daří mně, tím více zvedám energii a pozvedám ty, kteří jsou kole mě.

Ukrajinský prezident se stal přirozenou a zdravou autoritou. Tím, že je silný, posiluje lidi kolem sebe. Pozvedá Ukrajince a Ukrajinci svou energií inspirují a pozvedají svět.

Proto vnímejte nejen to, jak se druzí prezentují, ale zejména to,  jak se dlouhodobě daří lidem a prostředí kolem nich. Pak už vás neoblafne žádné video, žádný článek, žádná sebeprezentace.


© Iva Uhlířová, 2022. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.