Čistému vše čisté aneb Není to jen o Ukrajině

26.02.2022

Nevím, jestli se mi podaří dát do slov vše, co cítím, ale vím, že se o to musím alespoň pokusit. Situace na Ukrajině mobilizuje k hledání řešení a při pohledu na to, jak daleko vše zašlo, se zdá být logické, že je třeba jednat rychle a ve velké síle. I proto mají lidé tendenci spojovat síly a koordinovat pomoc. 

Ale co je logické, správné a funkční např. na fyzické úrovni, nemusí bohužel úplně fungovat na úrovni energetické. Vím, že od nás mnozí očekáváte nějaké vedení. Dostali jsme i výzvy k tomu, abychom uspořádali nějakou hromadnou akci, vyslali výzvu všem vědomým jedincům, prostřednictvím které sjednotíme záměry. No a já vám teď vysvětlím, proč to navzdory všemu neuděláme. Ale taky se vám pokusím vysvětlit, co má (nejen v této situaci) skutečný smysl.

Víte, rozmohl se nám tady v posledních letech takový nešvar. A tím jsou různé kolektivní meditace a jiné podobné hromadné akce za něco, které jsou všechny založeny na myšlence, že je třeba spojit hodně lidí, aby něco energeticky otevřeli, prosadili, ukotvili... To je ale hluboký omyl.

Skutečně vědomým lidem nemusíme říkat, jaké záměry mají vysílat. Ti prostě mají své vědomí a už tím tvoří. 24 hodin denně. Když to cítí, mohou svou energii více zacílit, konkretizovat. Ale vždy to musí vycházet z nich, z jejich vnímání světa, z jejich role ve světě. Každý vědomý člověk je mnohem energeticky silnější a vlivnější než dav nevědomých. Tudíž není třeba se houfovat. V energetické rovině to není o množství, ale o kvalitě. Jakýkoliv záměr, který vyšlete skutečně ze sebe, je mnohem silnější než slova, která někdo jiný zformuluje a vy je po něm budete opakovat.

Dalším tématem je sjednocení. Víte, jednota není o tom, že ve stejný čas, případně na stejném místě, budeme všichni dělat, říkat nebo myslet na totéž, ale to, že spolu skutečně vnitřně rezonujeme. A to je odvěký problém. Vezměte si jenom slovo LÁSKA, které je v duchovních kruzích velmi oblíbené. Lidé ho mají tendenci používat, a přitom kdyby došlo na lámání chleba, tak bychom zjistili, že se navzájem vůbec neshodneme v představě, co to láska je, jak se pozná a jak se má projevovat. Možná bychom se o tohle slovo pohádali víc, než o kterákoliv jiná méně vznešená slova. Proto to není primárně o slovech.

Tak o čem to tedy je?, říkáte si logicky. Je to o tom skutečně rozpoznat, co je co. Ne podle toho, jak to vypadá nebo jak se to nazývá, ale pod povrchem věcí cítit, jak to skutečně je. A to je bohužel něco, co ještě většina lidí nezvládla. To, co se děje na Ukrajině, je možné jenom proto, že lidé stále nejsou schopni rozeznat, co je skutečně čisté, zdrojové, souladné, dlouhodobě životaschopné, a co se tak jenom tváří. Nejsou schopni identifikovat skutečné zdroje problémů, nesouladu, rozkladu a stále skáčou na lep různým iluzím převlečeným za anděly, spasitele, nositele dobra a moudrosti. Hledají snadná řešení, zavírají se do svých růžových bublin a říkají, že toto v jejich světě není. 

Na druhou stranu se nelze divit, že to tak je. Říká se, že čistému vše čisté. A to, co prožíváme, je jenom variace na známý biblický příběh o Adamovi, Evě a hadovi. Můžeme obviňovat Evu, že podlehla hadovi, že svedla Adama, nebo že se Adam nechal svést Evou... O tom to ale není. Je to o tom, že byli zvyklí žít v Ráji. V dokonalém světě, v souladu. Byli čistí, byli božští a nedokázali si představit nic jiného. Neznali zlo. Jako Budulínek podcenil lišku, Smolíček Jezinky... Paradoxně ti nejčistší bývají nejnaivnější. A tak i spousta lidí s dobrým srdcem, čistými úmysly prostě podcenila Zlo. Mnozí duchovně pootevření lidé se nechali zmást propagandou a nevědomky ve své naivitě živili Temnotu. To je náš dědičný hřích.

Víte, duchovní vzestup není o lítání na růžovém obláčku a vzhlížení kamsi do nebes. Je to o přijetí zodpovědnosti za svůj život, za tuto realitu a to s sebou nese i nutnost podívat se na všechno, co je ve hře. Pokud to neděláme a zavíráme oči před tím, co se nám nehodí, dříve nebo později nás to odněkud dožene. A to se teď děje.  To, co se děje na Ukrajině není lokální záležitost, ale záležitost nás všech. Už teď zasahuje do našich pohodlných životů a může se nás dotknout mnohem víc.

Pokud tedy chcete svou energií nějak přispět k vyřešení situace, podporujte svými záměry především PRAVDU a nekompromisní TRANSFORMACI ILUZÍ a sami se tomu procesu otevřete. Držte záměr, aby všichni zúčastnění dokázali najít svou vnitřní pravdu a konat v souladu s tím, co skutečně cítí. Jakákoliv řešení, která nebudou založena na rozpoznání a pojmenování skutečných kvalit, budou jen vše odsouvat dále do budoucnosti.


© Iva Uhlířová, 2022. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.