Co nám přináší energie korona(viru) - 2. část

26.04.2020

Už je to více než měsíc, co se Martin poprvé pokusil spojit s energií, která se v současnosti projevuje jako epidemie koronaviru. A protože jste nás žádali o aktuální poselství, spojil se s ní teď Martin znovu. Opět přinášíme přepis rozhovoru, který proběhl dnes, tedy 26.4.2020.


Martin: "V první fázi se zkusím na energii naladit a zjistit, jestli se nějak změnila, jestli je tady nějaký rozdíl, a pak bychom se podívali, jestli se její poselství nějak zaktualizovalo.

Tak, ladím se na tu energii...  První, co vnímám, je, že ta energie mi přijde jemnější, nepřijde mi tak rázná, jako byla.  Minule, když jsem se na ni ladil poprvé, tak mi přišla jasně bílá, taková koncentrovaná pravda. Ale teď, když se na tu energii ladím, tak ten základ, jakýsi střed, centrum, je bílé, a když se podívám do různých směrů od toho středu, tak jsou tam různé barevné odstíny. Není to ve smyslu zanešení, jako že by ta bílá byla špinavá, ale přijde mi to, že ta energie se navibrovala na různé frekvence, což se projevuje jako ta barva.

Tolik tedy popis z pohledu někoho, kdo měl možnost to navnímat na začátku a vidí ty změny. Kdybych to tedy měl shrnout: je jemnější a má širší škálu odstínů, to znamená asi více energetických nástrojů.

Teď už budu mluvit za tu energii jako takovou, už budu mluvit jako ta energie."

Energie: " Je pravda pravdoucí to, co říkal Martin. Zjemnila jsem se. Někdo možná může říct, že to je absolutní nesmysl, protože za tu dobu, co tu jsem, umřelo strašně moc lidí, že je to strašné a že je to lež.  Já bych ale chtěla říci, že ta jemnost nespočívá v tom, že jsem hodná, ale že jsem schopna s větší přesností zacílit do určitých center bloků, iluzí a problémů. 

Možná bude dobré, když se na to podíváme ještě z jiné strany, abychom si to pojmenovali ještě jinak. Ta jemnost spočívá v tom, že velká část české populace je více v klidu a cítí, že i když jsem tady, je potřeba jít dál. Ze začátku, když jsem přišla do této reality, tak jsem byla hodně intenzivní a koncentrovaná. To neznamená, že bych byla nespravedlivá. Byla jsem velmi spravedlivá, ale bylo to kontraproduktivní v tom, že to uvádělo do obav, strachu až paralýzy i jedince, kteří byli pro mě neatraktivní. To je problém, když se přináší nějaká změna do prostředí, které je zpochybněné a kde si všichni myslí, že jsou stejní. 

Teď bych chtěla pojmenovat důležitou věc. Spousta lidí se mě bojí. Tito lidé mají často ve svých myšlenkách velkou sílu. A když mají emoce, tak ta síla může vyrůst až na patnáctinásobek. Řada lidí je schopna se zlikvidovat tím, jak myslí, a není to primárně o mně. Přijde mi pak trošku nefér, že je tady nějaký účet, který se vystavuje koronaviru. (I když pozor - tady bych měla zdůraznit, že já nejsem koronavirus, já jsem podstata této energie. Koronavirus je produkt kolektivního myšlení této reality.) Takže ano, účet koronaviru je takovýto, ale třetina až polovina lidí se neskutečně radikálně oslabila strachem a někteří se strachem zabili. Někteří jedinci si koronavirus přitáhli, i když ani nebylo zapotřebí, aby to tak bylo. Jiní si jej zase přivolali tím, že jej zlehčovali. Ti, kteří měli strach, pak vůči nim vysílali energii typu: počkej, až to přijde..., uvidíš... Prostě strach způsobuje neskutečný energetický chaos, zmatek a tíhu.

Ještě bych chtěla říci, že já jako podstata této energie, nejsem virem, já jsem Změnou. A tím, že jsem se zjemnila, tak působím na rozvolňování určitých struktur a systémů. Chtěla bych lidem vzkázat, že mým smyslem je rozkrýt všechno to, co je nefunkční. Já bych chtěla, aby na to lidé při návratu k normálnímu životu nezapomněli, ale aby to nebrali ani jako období, kdy se zúčtuje, bude se lynčovat, pronásledovat, ale že je to třeba pro český národ ukázka toho, že tak, jak jsou věci nastaveny v řízení státu, už je to nefunkční, že je potřeba to změnit, zaktualizovat. Je třeba si dovolit velké změny, nebát se toho a nevnímat to jako prohru. A pokud ty změny nepřijdou, tak to asi znamená, že český národ potřebuje silnější impuls. 

Naštěstí je tady dost lidí, kteří cítí, že je to velká příležitost. Ale jsou tu i ti, co to necítí, jsou stále lapeni ve strachu a mají pocit, že je to ohrožuje. Bohužel ale i oni mají velkou sílu a do toho procesu zasahují. Věřím ale tomu, že i tato skupina se rozvolní a pochopí..., nebo přijde nějaké jiné řešení, které si v tomto okamžiku nedokážete představit.

Znovu opakuji, berte toto období jako obrovskou příležitost. Přerovnají se vztahy mezi národy, státy a mělo by to vést k posílení individuality jednotlivých států. Jen stát, který je silný, může být obohacující pro své sousedy nebo pro země na druhém konci světa. Síla není v závislostech. Závislost vede ke zkáze. Spolupráce je něco jiného. 

Možná by ti, kteří mě vnímají jako příležitost, chtěli vědět, jak se mnou pracovat, jak uchopit to, co nesu. Proto těm, kteří jsou schopni překonat vrstvu strachu z viru a cítí moji podstatu, vzkazuji: Každý z vás máte nějaký energetický rozptyl, pole působení. To si jenom uvědomte. Když se mi otevřete, tak to vaše pole působení zesílí, zefektivní se. Jsem partner pro spolupráci a přinášení vývoje. Není třeba se zabývat tím, jestli to dělám dobře, jestli dělat víc nebo méně. Je potřeba mě jenom vidět v pravdě a přijímat mě takovou, jaká jsem, v mojí podstatě a bez iluzí. Když mě zavnímá třeba někdo, kdo má duši Tvůrce Geandriel, tak on nese nějakou frekvenci, má nějaké pásmo působení, energetické pole a já mu podpořím to jeho pole a zároveň mu ho třeba i rozšířím. Když mě zavnímá jedinec s andělskou duší, tak zase pokryjeme jiné pásmo. Nebo Tvůrce prostředí - zase jiné pásmo. Je to jednoduché.

A nakonec přece jen jako inspirace jeden záměr pro ty, co mě vnímají:

Otvírám se tomu, abych viděl/a, jak moje pole sílí a stává se efektivnějším."


© Martin a Iva Uhlířovi, 2020. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.