Termíny a místa konání

Česká republika


Praha 

23.1. 2022 - od 11:00 do cca 17:30 hodin - obsazeno  (jen náhradníci)

13.2. 2022 - od 11:00 do cca 17:30 hod. - připravujeme (zatím není možné se přihlásit)

Načítání duší probíhá vždy již hodinu před začátkem přednáškyPřijďte tedy kdykoliv mezi 10. a 11. hodinou.

Místo konání: Centrum Filipovka, Filipova 2013/1, Praha - Chodov. Centrum Filipovka je nízká šedá budova (bývalá MŠ) mezi panelovými domy.  V okolí je možné bez omezení parkovat.

MHD: metro C - stanice Chodov nebo Roztyly, BUS - zastávka Petýrkova nebo Dědinova.

Podmínky vstupu v souvislosti s covidovými opatřeními: Dle aktuálních ochranných vládních nařízení se nás týká bod č. 14 b. Vzhledem k tomu, že na žádné z našich akcí nebude v jeden okamžik přítomno více než 20 osob, není nutné, aby účastníci splňovali podmínky uvedené v bodu č. 15. Zjednodušeně řečeno: není nezbytné se při vstupu prokazovat pouze dokladem o očkování či prodělání nemoci. Ke vstupu tedy stačí i aktuální negativní test


Objednání a platba