Tematické podvečery


Občas nějaké téma vystoupí do popředí a my vnímáme, že si zaslouží, abychom se u něj více zastavili a věnovali mu pozornost. Tematické podvečery budeme věnovat oblastem, o které jste si buď přímo sami řekli, nebo se začínají stávat samostatným tématem na obecněji zaměřených seminářích. 

Vzhledem k tomu, že setkání bude probíhat v malé skupince (max. 6 účastníků), budete mít možnost ovlivňovat obsah, klást otázky, diskutovat, sdílet s ostatními. 


Téma: Významné zahraniční osobnosti - 1. skupina

20.9. 2023 tentokrát výjimečně od 12:30 hod. - obsazeno

Jaké duše měly známé osobnosti z minulosti? Co by nám dnes chtěly říct? Jak se jim dnes daří?

Tentokrát budeme hovořit s Konstantinem a Metodějem, podíváme se jaké duše měla velkomoravská knížata z rodu Mojmírovců a necháme si Mojmírem II. objasnit, jak to bylo se zánikem Velké Moravy.

Také se dotkneme příběhů kolem krále Artuše a pokusíme rozlišit legendy od skutečnosti.


Téma: Významné osobnosti českých dějin - 2. skupina

6.10. 2023 od 16:30 hod. - obsazeno

Jaké měli duše naši významní předkové? ? Co by nám dnes chtěli říct ? Jak se jim dnes daří? Sledují vývoj v naší realitě? Jak dnes vidí svůj život?

Tentokrát se spojíme s Edvardem Benešem, Emilem Háchou, Miladou Horákovou, Heliodorem Píkou a Ludvíkem Svobodou.


Téma: Anatomie temnoty 

již proběhlo

Podvečer pro ty, co se nebojí podívat na příčiny, průběh a důsledky odklonu od božího řádu v minulosti i současnosti.


Téma: Poselství kamenů 

již proběhlo  

Tak jako je Martin schopen hovořit s dušemi lidí či zvířaty, dokáže komunikovat i s kameny. Ačkoli  bylo již mnoho o energii kamenů v minulosti popsáno, zůstávají rozměry, které zatím lidé vůbec nezachytili. Po tomto semináři už nikdy nebudete kameny vidět stejně. Otevře se vám zcela nový svět bytostí, které čekají na ty, kteří s nimi budou schopni navázat vztah.

Pokud chcete, přineste si s sebou své oblíbené kameny a Martin vám je přetlumočí.


Cena: 1000 Kč /42 € za os. Platba v hotovosti na místě.

Přihlášení na našem telefonu 774 33 72 99 PO-PÁ  9-18 hod. Akce je určena těm, kteří již u nás absolvovali úvodní přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a Příběh duše.

Místo konání: Donovalská 17, Praha 4 - Chodov. Nejbližší zastávka MHD je Donovalská (bus 177, 181, 182, 126, 170).  Nejbližší stanice metra je Opatov C, odtud jezdí autobusy. Parkování v ulici je bez omezení.