Tematické podvečery


Občas nějaké téma vystoupí do popředí a my vnímáme, že si zaslouží, abychom se u něj více zastavili a věnovali mu pozornost. Tematické podvečery budeme věnovat oblastem, o které jste si buď přímo sami řekli, nebo se začínají stávat samostatným tématem na obecněji zaměřených seminářích. 

Vzhledem k tomu, že setkání bude probíhat v malé skupince (max. 6 účastníků), budete mít možnost ovlivňovat obsah, klást otázky, diskutovat, sdílet s ostatními. 


Téma: My a klimatické změny (Praha)

20.7. 2022 od 16:30 do 20 hod. - obsazeno (možnost přihlásit se jako náhradník)

Jak lidé energeticky ovlivňují klima? Co způsobuje extrémní projevy počasí? Jak působili na krajinu a počasí naši předkové? Jaký energetický význam mají v rámci tohoto tématu zvířata a rostliny? Co můžeme pro harmonizaci klimatu udělat my?


Téma: Významné osobnosti českých dějin - 3. část  (Praha)

17.8. 2022 od 16:30 do 20 hod. - obsazeno  (možnost přihlásit se jako náhradník)

V rámci tohoto tematického podvečera si netradičním způsobem přiblížíme některé zajímavé osobnosti naší historie. Jakou měli duši? Jak dnes vnímají svůj pozemský život. Co nám dnes chtějí říct? Jak se jim daří ve vyšších sférách?

1. tematický okruh: Ludmila a Bořivoj, Drahomíra, sv. Václav a Boleslav

2. tematický okruh: Edvard Beneš, Emil Hácha, Alexander Dubček, Václav Havel


Téma: Poselství kamenů  (Banská Bystrica) - přihlášeným účastníkům bude adresa upřesněna

26.8. 2022 od 16 hod. do cca 19:30 hod. - volná místa

Tak jako je Martin schopen hovořit s dušemi lidí či zvířaty, dokáže komunikovat i s kameny. Ačkoli  bylo již mnoho o energii kamenů v minulosti popsáno, zůstávají rozměry, které zatím lidé vůbec nezachytili. Po tomto semináři už nikdy nebudete kameny vidět stejně. Otevře se vám zcela nový svět bytostí, které čekají na ty, kteří s nimi budou schopni navázat vztah.

Pokud chcete, přineste si s sebou své oblíbené kameny a Martin vám je přetlumočí.


Cena: 1000 Kč /42 € za os. Platba v hotovosti na místě.

Přihlášení na našem telefonu 774 33 72 99 PO-PÁ  9-18 hod. Akce je určena těm, kteří již u nás absolvovali úvodní přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a Příběh duše.

Místo konání: Donovalská 17, Praha 4 - Chodov. Nejbližší zastávka MHD je Donovalská (bus 177, 181, 182, 154, 170).  Nejbližší stanice metra je Opatov C, odtud jezdí autobusy. Parkování v ulici je bez omezení.