Semináře a konzultace on-line

Přátelé,

mrzí nás to stejně jako vás, že se teď nemůžeme vídat. Víme, že mnozí z vás čekají, aby se k nám dostali na úvodní přednášku, s dalšími jsme se měli potkat na plánovaných seminářích a jiní byli rádi, že se už na ně konečně usmálo štěstí a objednali se na osobní konzultaci. A my jsme teď na základě vládních opatření veškerou činnost pozastavili!

Není to poprvé, co na nás míří dotazy, jestli nebudeme pracovat on-line. A tentokrát se zdá být tento požadavek naprosto oprávněný.

Vy, kteří nás znáte, a víte, jak pracujeme a co předáváme, asi mnohem víc chápete, proč jednoznačně preferujeme osobní setkávání. Každopádně ale cítíme, že neuškodí, když na tomto místě vysvětlíme, jak se věci mají.

Rozhodně nejsme žádnými odpůrci moderní techniky ani internetu. Není to o tom, že bychom nedokázali komunikovat přes Skype, udělat živé vysílání třeba na You Tube nebo použít nějakou jinou formu on-line setkávání. Všechny tyto komunikační kanály jsou skvělé, mají své možnosti a víme, že mnozí je pro svou práci (i duchovní) používají.

Pro nás jsou ale ploché. Nedají se přes ně předat určité rozměry. Možná si říkáte, že v situaci, jaká je teď bychom to mohli oželet. Že je důležité dělat a sdílet aspoň něco. Že i málo je lepší než nic. My jsme ale toho názoru, že to tak není. 

Od samého začátku se snažíme dělat to, co děláme, jak nejlépe umíme. Snažíme se předávat co nejkomplexnější poznání, zkušenost. Náš přístup je VŠECHNO, NEBO NIC. I proto třeba trváme na tom, aby všichni noví zájemci, ať jsou jakkoli pokročilí, prošli úvodní přednáškou. Pracujeme nejenom tak, že předáváme informace, ale pracujeme s energetickým polem. Při setkání vzniká vždy něco jedinečného, co by se bez osobního kontaktu nestalo. To se zkrátka on-line dělat nedá. 

Možná namítnete, že jiní to dělají.  A jste si jistí, že je to tak opravdu dobře? Možná to v některých případech stačí, možná si nikdo nevšimne, že tomu něco chybí nebo že se díky tomu něco deformuje. Víte, ono je to tak, že když něco není celé, tak už je to svým způsobem lež. A čím víc něco zredukujete, tím větší je nebezpečí nepochopení, překroucení a zneužití. To je to, čemu se snažíme bránit. 

Kdyby nám šlo v prvé řadě o slávu nebo o peníze, už dávno on-line pracujeme. My se ale snažíme, když lidem dáváme tak zásadní informace, abychom udělali všechno, co je v našich silách, pro to, aby s tím nově nabytým poznáním naložili co nejlíp. 

Vnímáme to tedy tak, že zatím ještě není situace tak vážná, abychom museli slevit a začít pracovat on-line. Pořád se nám zdá lepší počkat na dobu, kdy to zase půjde osobně a mnohorozměrně :-) 

Pokud by se ale situace radikálně změnila a nebo se neúměrně protahovala a my bychom dospěli k závěru, že výhody on-line setkávání převáží jeho rizika, věřte, že tu pro vás budeme připraveni.

Zatím můžete využít telefonických konzultací podle pravidel uvedených na úvodní straně

Věříme, že to zvládnete, a těšíme se, až se zase osobně uvidíme!

Martin a Iva