Radka


Na úvodní přednášku Ivy a Martina jsem se přihlásila začátkem roku 2019 s nedůvěrou a říkala si, co mi ještě o mé duši mohou říci, když o ní tolik vím. Odcházela jsem nesmírně rozrušená, neboť jsem se dozvěděla, že mám jinou duši, než o které vím... Cítila jsem, že mluví pravdu, třebaže mi to celé nedávalo žádný smysl. Co se stalo s mou milovanou duší? Proč ode mě odešla? Proč mám jinou, jež mi moc neříká? Byla jsem plná otázek. Jsem to tedy ještě já?! Jak se může duše člověka bez jeho vědomí jen tak vyměnit?

Rozrušeně jsem čekala na miniseminář Příběh duše, jenž byl milníkem v mém životě. Od té doby žiji nový, NAPLNĚNÝ ŽIVOT.

Přestože jsem na sobě léta intenzivně pracovala, abych žila život v kvalitním partnerském vztahu, cítila jsem, že je mi zapovězeno být šťastnou ženou. Nikdy jsem žádný hezký partnerský vztah neměla. Už v mládí se lidé divili, proč něco tak normálního nemám. Nemohli pochopit tu bolest a zoufalství plynoucí z toho, že mi to prostě není dovoleno! Už tehdy jsem cítila rodové prokletí, zátěž, která mi bránila, abych to vůbec kdy prožila. Život byl pro mě velmi bolestný, těžký a smutný. Díky práci s Martinem a Ivou je toto prokletí minulostí. Rozpustila jsem rodovou zátěž, která mi nedovolovala mít vysněný partnerský vztah. 

Jednoho dne, rok poté, co jsem poznala Benodis, mě Voda v jezeře vyzvala, abych vyslala záměr harmonického partnerského vztahu. Já jsem tehdy nechtěla, protože jsem si užívala novou radost, že mohu být šťastná sama a necítím potřebu vztahu. Ale Voda naléhala a já nakonec poslechla. A ještě ten rok jsem u stejného jezera za kouzelných okolností potkala jednoho muže... Představte si, že ledňáček, který tou dobou letěl okolo, nám oběma řekl, že my dva máme být spolu, a já i on (!) jsme tu informaci ve stejnou chvíli zachytili!

Iva s Martinem mi předali důvěru v to, že když si člověk dnes něco upřímně a z celého srdce přeje, byť mu to připadá jako nesplnitelný sen, otevřou se cesty! Proto jsou s námi naše duše, aby nám ty cesty osvětlovaly a vedly nás po nich. Iva s Martinem tudíž jako první podmínku našeho rozvoje zdůrazňují co nejlepší spojení s naší duší. Duše jsou tu pro nás, abychom žili naplněný život a povznesli tuto realitu do jejího plného potenciálu, jsou našimi nejbližšími přáteli.

Tím přínos Ivy a Martina pro můj život nekončí. Díky nim jsem vedle odpovědí na palčivé otázky ohledně původu člověka, naší pravdivé historie, ohledně Boha, duše, naší planety, Vesmíru, smrti a toho, co je po životě, začala nově vnímat přírodu a energeticky pracovat s krajinou. Krajina, voda, zvířata, ptáci, stromy, keře na mě začali mluvit. Zní to pohádkově, ale opravdu od té doby žiju POHÁDKU.

Pracuji jak s krajinou a vodou, tak s lidmi. Změnila jsem pohled na tělo, které už pro mě není přívažkem duchovní stránky, ale chápu jeho hodnotu a potenciál. Iva s Martinem mi ukázali hodnotu ženského principu, který jsem vlivem výchovy a okolí podceňovala a potlačovala, a jak je důležitá jeho rehabilitace v naší realitě.

Kromě komunikace se svou duší, vodou a rozmanitými projevy krajiny se mi začíná otevírat další svět– komunikace s lidmi, kteří už nejsou mezi živými. Začínají se mnou komunikovat také mí dávní předkové, jejichž osudy se mi ukázaly v rodových příbězích. Cítím od nich velkou podporu. Od mnoha předků mám spoustu inspirace z ne až tak dávných dob, ze kterých však nemáme žádné záznamy, a kdy se tu žilo v pro nás nevídané harmonii a fascinující lehkosti. Chci tuto vytěsněnou část naší historie, o které bohužel zatím jen málokdo ví, vrátit na místo, které jí náleží.

Díky informacím od mých zemřelých příbuzných a různých osobností se mi změnil pohled na existenci po smrti. Postupně jsem opustila představu reinkarnace, neboť se ukazuje, že je to celé ještě jinak. Překvapilo mě, jak lidská vědomí fungují po smrti, jak se v lehkosti a radosti seberealizují. Smrtí to vůbec nekončí, otevírají se nové možnosti! Z vyšších sfér slyšíme, že máme život žít, ne jen přežívat. Doba krize a přežívání už pominula a teď je nutné se posunout výše.

S vědomím toho, co jsem s přispěním Ivy a Martina poznala, bych ráda adresovala pár vět lidem s dušemi přírodních bytostí. Mějte na paměti veliké nebezpečí, které na nás číhá! Jedná se o energetické zneužívání. Sama jsem ho bohužel velmi dobře poznala, a to i během práce na sobě v rámci některých metod osobního rozvoje. Máme totiž velmi vyživující, životadárnou a léčivou energii. Právě proto je pro nás zásadní si ujasnit, co chceme, aby naše energie živila a naopak, koho a co je třeba pustit. Za dobu s Benodis jsem opustila dvě seberozvojové komunity, kde jsem se dříve realizovala, protože jsem byla nucena si přiznat, že jsou plné iluzí, nepravd i manipulací. Pochopila jsem, že na prvním místě v pomyslném žebříčku hodnot Vesmíru je PRAVDA. Bez ní není vývoje. 

Brzy poté, co jsem se dozvěděla od Uhlířových více o své nové duši, jsem následovala její volání a odvážila se opustit pozici, která mi poskytovala jak pěknou práci, tak i určitou jistotu, avšak mizerné peníze. Díky pomoci Martina si mě zájemci o mé služby nacházejí snadněji. Vždy jsem příliš pracovala. Díky rodovým příběhům jsem i toto změnila. To, co mě nutilo k neustálé pracovní aktivitě, jsem přetvořila a dovoluji si více odpočinku a uvolnění. 

Před nedávnem jsem se postavila čelem svému panickému strachu a splnila si další sen: koupila auto a začala řídit. Několik desetiletí jsem o tom jen snila, avšak odvahu jsem našla až teď. Nemyslete, že to celé bylo jen tak! Důležité je, že to jde a jsem odhodlaná překonat svá omezení a strachy.

V roce 2022 jsem radikálně přehodnotila vztahy ve své rodině, což by dříve nebylo myslitelné, neboť bych si vyčítala, že jsem nedokázala vztahy harmonizovat. Od Martina jsem se naučila, že na vztahy jsou vždy minimálně dva, což znamená, že nelze mít hezký vztah s někým, kdo o to nestojí. Vím čím dál lépe, co vše svou energií podporuji a živím. Už je načase přestat dotovat ty, kteří se nechtějí vyvíjet.

Iva s Martinem mi otevřeli kouzelný svět možností, o kterých se mi ani nesnilo. Díky nim se přede mnou odkrývají, zprůchodňují a tvoří nové cesty sebedůvěry, sebeuskutečnění, poznání, tvorby, vztahů a naplnění velkolepého smyslu mé existence. Měním se a všímají si toho i lidé kolem mě. Stávám se citlivější, vnímavější, otevřenější, pravdivější, upřímnější, sebevědomější. Nesmírně mě baví se takto rozvíjet. Dříve jsem se pramálo zajímala o dění nejen v naší zemi, neboť jsem věřila, že nemohu významnou měrou ovlivňovat a měnit okolní svět. To je teď minulostí.

Otvírám tímto nové harmonické možnosti a cesty návaznosti, spolupráce a vývoje, i takové, které by si nikdo nedokázal představit. Všechny hranice, které nejsou v souladu s mou duší, přetvářím na souladné energie návaznosti a spolupráce.