Přihlášení na seminář Vesmírné zákony


Chcete-li se přihlásit na seminář, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zaplaťte do 5 dnů od přihlášení zálohu na náš účet.

Cena: 1500 Kč, opakovaná účast 1000 Kč.

Záloha 500 Kč je splatná předem na účet 156827733/0300 u Poštovní spořitelny ČSOB, doplatek v hotovosti na místě. Jestliže se přihlásíte jako náhradník, neplaťte zálohu. Pokud se uvolní místo, ozveme se vám.

Variabilní symbol: 20072024

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlašované osoby.

Název účtu: Uhlířová Iva.

IBAN: CZ1703000000000156827733. BIC: CEKOCZPP.

Sídlo banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Přihláška je automaticky platná v okamžiku zaplacení zálohy. Záloha je vratná pouze v případě, pokud se odhlásíte nejméně 7 dní před konáním semináře.

Přihlášení na seminář

Pokud přihlašujete více osob, je třeba vyplnit formulář za každého účastníka zvlášť.

Po odeslání formuláře se na stránce objeví potvrzující informace o přihlášení na seminář. Automatický e-mail potvrzující přihlášení neposíláme.