Praktický seminář 1

Kam mě moje duše vede?

Seminář, který vám pomůže s praktickým uchopením potenciálu vaší duše a vnese nový pohled na vztah duše a těla. 

Duše se spojuje s tělem proto, aby jeho prostřednictví otiskla svoji energetickou kvalitu do této reality a pozvedla vědomí těla. Jinými slovy, nejsme tu proto, abychom snili o vyšších světech a božských kvalitách, ani abychom zde odžívali nějaké své energetické dluhy, ale proto, abychom skutečně žili potenciál své duše a těla a tím vědomě přetvářeli tuto realitu.

Tento seminář vznikl, abychom vám pomohli přenést informace, které jste získali o své duši, do reálného života. Pomůže vám lépe se zorientovat ve svých vnitřních impulsech a lépe rozlišit, co do vašeho života vnáší duše, co jsou rodové potenciály vašeho těla a co jsou iluze o tom, jací jste nebo byste měli být.

Probereme společně otázky:

  • Jak se více spojit s vlastní duší? Kam mě moje duše vede?
  • Jak duše vnímá tělo? A jak tělo vnímá duši?
  • Jak tvořit v souladu s vlastní duší a Božím řádem a dosáhnout toho, po čem toužím?

Seminář je koncipován tak, aby účastníci došli k poznání nejen díky námi předávaným informacím, ale zejména skrze vlastní prožitky. Součástí semináře jsou proto praktická cvičení, bude i prostor pro vzájemné sdílení.

Nově jsme se rozhodli snížit počet účastníků na max. 12, abychom se každému mohli lépe věnovat a mohli jít při práci opravdu do hloubky.

Termíny konání

21.1. 2024 od 10 do 17 hod. - obsazeno

Podmínky účasti: Akce je určena těm, kteří absolvovali úvodní přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a Příběh duše.

Místo konání

Praha - Chodov, Centrum Filipovka, Filipova 1  - nízká šedá budova uprostřed sídliště (bývalé jesle), levé křídlo budovy

MHD: metro C Chodov, bus Petýrkova nebo Dědinova. Parkování v areálu nebo v přilehlých ulicích.

Objednání na seminář a platba