Pohádky - přihlášení

Chcete-li se přihlásit na seminář, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zaplaťte do 5 dnů od přihlášení poplatek na náš účet 156827733/0300 u Poštovní spořitelny ČSOB.

Cena: 900 Kč/os., opakovaná účast 600 Kč/os.

Variabilní symbol: 

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Název účtu: Uhlířová Iva. IBAN: CZ1703000000000156827733. BIC: CEKOCZPP.

Sídlo banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Přihláška je automaticky platná v okamžiku zaplacení poplatku. Poplatek je vratný pouze v případě, že se odhlásíte nejméně 10 dní před konáním semináře.

Přihlášení na seminář

Pokud přihlašujete více osob, je třeba vyplnit formulář za každého účastníka zvlášť.
Po odeslání formuláře se na stránce objeví potvrzující informace o přihlášení na seminář. Automatický e-mail potvrzující přihlášení neposíláme.