Osobní konzultace

Při osobní konzultaci už je věnována pozornost pouze vám.

Konzultace jsou určeny těm, kteří na sobě chtějí pracovat, nebojí se pravdy a hloubky a chtějí převzít zodpovědnost za svůj život i spolutvoření s ostatními. Jsme tu pro ty, kteří touží získat větší vědomí sebe sama, důvěru ve vlastní vnímání a najít způsob, jak lépe uchopit vlastní sílu a individualitu.

Neléčíme, nepomáháme, ale inspirujeme, pojmenováváme. Vidíme, v čem je vaše síla. Ukazujeme vám, jak si můžete pomoci sami. Vracíme vám kompetenci k životu.


Martin

Než se přihlásíte k Martinovi na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a Příběh duše.

První konzultace bývá většinou věnována životním úkolům, nebo jinak řečeno prioritám duše.

Můžete se ale zeptat i na:

  • na skutečné příčiny svých problémů a nemocí a porozumět tomu, na co upozorňují,

  • na jakákoliv témata z rodinného systému (kořeny a příčiny různých potíží, traumat, vzorců),

  • na inkarnace z minulých životů,

  • a na cokoli dalšího, co vás v průběhu konzultace napadne...

Informace Martin získává přímou komunikací s vaší duší. Konzultace probíhá formou rozhovoru, není na ni třeba žádné zvláštní přípravy z vaší strany. Pokud budete chtít, konzultaci si můžete nahrávat. 

Bohužel jsou všechny termíny v Martinově diáři až do konce února 2021 plné. 

Na březen se bude možno objednávat od 17 do 18 hod. 17. 2. 2021 na tel. 774 33 72 99.  

Iva

Než se přihlásíte k Ivě na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech,  Příběh duše a Praktický seminář. 

Na konzultaci se můžeme věnovat např. :

  • pochopení širších energetických  a energeticko - historických souvislostí, 
  • hlubšímu porozumění obecným energetickým zákonitostem nebo zákonitostem týkajících se konkrétně vašeho typu duše,
  • žensko - mužským energetickým vztahům,
  • vztahům mezi jednotlivými typy duší,
  • spojení s duší v jednotlivých životních etapách.

Iva vychází z široké databáze informací a zkušeností získaných při naší společné práci, využívá svůj dar číst energetické zákonitosti a pojmenovávat energie projevující se v našem životě.

Volné termíny konzultací s Ivou: 
únorové termíny jsou plné

Objednání na tel. 774337299.

Cena konzultace: 1000 Kč/hod.

Konečná cena konzultace je závislá na její délce. Zkušenost je taková, že první konzultace trvá cca 1,5 - 2 hodiny, následné konzultace mohou být kratší. Pokud přijdete v páru, jako rodina či skupina přátel, je cena stanovena podle délky konzultace nezávisle na počtu osob.

Konzultace probíhají na adrese Stýblova 1, Praha-Chodov. Nejbližší zastávky MHD jsou: Mokrá, Chodovská tvrz, Benkova.