Osobní konzultace

Při osobní konzultaci už je věnována pozornost pouze vám.

Konzultace jsou určeny těm, kteří na sobě chtějí pracovat, nebojí se pravdy a hloubky a chtějí převzít zodpovědnost za svůj život i spolutvoření s ostatními. Jsme tu pro ty, kteří touží získat větší vědomí sebe sama, důvěru ve vlastní vnímání a najít způsob, jak lépe uchopit vlastní sílu a individualitu.

Neléčíme, nepomáháme, ale inspirujeme, pojmenováváme. Vidíme, v čem je vaše síla. Ukazujeme vám, jak si můžete pomoci sami. Vracíme vám kompetence k životu.

Martin

Než se přihlásíte k Martinovi na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech, Příběh duše a Praktický seminář nebo seminář Inkarnace v minulosti a dnes nebo seminář Posmrtný život, příp. již mít nějakou konzultaci v minulosti za sebou.

Na konzultaci můžeme např.

  • komunikovat s vaší duší
  • probrat skutečné příčiny toho, co se vám děje, a porozumět širším souvislostem tématu,

  • podívat se na jakákoliv témata z rodinného systému (kořeny a příčiny různých potíží, traumat, vzorců),

  • navázat spojení s vašimi zemřelými blízkými a komunikovat s nimi.

Informace Martin získává přímou komunikací s vaší duší. Konzultace probíhá formou rozhovoru, není na ni třeba žádné zvláštní přípravy z vaší strany. 

Pokud budete chtít, konzultaci si můžete nahrávat. 


Objednávání na tel. 774 33 72 99 pouze v uvedeném termínu.

Termíny na květen a červen už mám plné, pro objednání na červenec volejte 21. 6. od 10 hodin. 

Iva

Než se přihlásíte k Ivě na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech,  Příběh duše a Praktický seminář nebo seminář Inkarnace v minulosti a dnes nebo seminář Posmrtný život. 

Na konzultaci se můžeme věnovat např. :

  • pochopení širších energetických  a energeticko - historických souvislostí,
  • hlubšímu porozumění obecným energetickým zákonitostem nebo zákonitostem týkajících se konkrétně vašeho typu duše nebo typu duše vašich blízkých,
  • žensko - mužským energetickým vztahům, vztahům mezi jednotlivými typy duší,
  • specifickým vztahům mezi vaším typem duše a tělem, např. jak vaše duše ovlivňuje vzhled a fungování vašeho těla,
  • proměnám spojení s duší v jednotlivých životních etapách, např. výzvám vyplývajícím z konkrétních typů duší u dětí či dospívajících.
Iva vychází z široké databáze informací a zkušeností získaných při společné práci s Martinem, využívá svůj dar číst energetické zákonitosti a pojmenovávat energie projevující se v našem životě.  Ví, že porozumění přináší úlevu, odlehčení a pocit smysluplnosti.

Volné termíny: dle dohody na tel. 774 33 72 99.

Cena: Konzultace pro jednotlivce, příp. dvojice v rozsahu 1,5 hodiny až 2 hodiny. ¨Cena za konzultaci je 3 000 Kč. Konzultace pro dvojice v rozsahu max. 3 hodiny. Cena je 4500 Kč.

Konzultace probíhají na adrese Donovalská 17, Praha - Chodov. Nejbližší zastávka MHD je Donovalská (bus 177, 181, 182 ze stanice metra Opatov, bus 126, 197 ze stanic metra Chodov nebo Háje).