Osobní konzultace

Při osobní konzultaci už je věnována pozornost pouze vám.

Konzultace jsou určeny těm, kteří na sobě chtějí pracovat, nebojí se pravdy a hloubky a chtějí převzít zodpovědnost za svůj život i spolutvoření s ostatními. Jsme tu pro ty, kteří touží získat větší vědomí sebe sama, důvěru ve vlastní vnímání a najít způsob, jak lépe uchopit vlastní sílu a individualitu.

Neléčíme, nepomáháme, ale inspirujeme, pojmenováváme. Vidíme, v čem je vaše síla. Ukazujeme vám, jak si můžete pomoci sami. Vracíme vám kompetence k životu.

Martin

Než se přihlásíte k Martinovi na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech, Příběh duše a nově i Praktický seminář, příp. již mít nějakou konzultaci v minulosti za sebou.

Na konzultaci můžeme např.

  • komunikovat s vaší duší
  • probrat skutečné příčiny toho, co se vám děje, a porozumět širším souvislostem tématu,

  • podívat se na jakákoliv témata z rodinného systému (kořeny a příčiny různých potíží, traumat, vzorců),

  • navázat spojení s vašimi zemřelými blízkými a komunikovat s nimi.

Informace Martin získává přímou komunikací s vaší duší. Konzultace probíhá formou rozhovoru, není na ni třeba žádné zvláštní přípravy z vaší strany. 

Pokud budete chtít, konzultaci si můžete nahrávat. 

Termín pro objednání na leden je 22. 12. od 10 hodin. 

Prosinec si ještě nechávám volný od konzultací. Budu se na vás těšit v lednu. 


Iva

Než se přihlásíte k Ivě na konzultaci, je nutné absolvovat přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech,  Příběh duše a Praktický seminář. 

Na konzultaci se můžeme věnovat např. :

  • pochopení širších energetických  a energeticko - historických souvislostí,
  • hlubšímu porozumění obecným energetickým zákonitostem nebo zákonitostem týkajících se konkrétně vašeho typu duše nebo typu duše vašich blízkých,
  • žensko - mužským energetickým vztahům, vztahům mezi jednotlivými typy duší,
  • specifickým vztahům mezi vaším typem duše a tělem, např. jak vaše duše ovlivňuje vzhled a fungování vašeho těla,
  • proměnám spojení s duší v jednotlivých životních etapách, např. výzvám vyplývajícím z konkrétních typů duší u dětí či dospívajících.
Iva vychází z široké databáze informací a zkušeností získaných při společné práci s Martinem, využívá svůj dar číst energetické zákonitosti a pojmenovávat energie projevující se v našem životě.  Ví, že porozumění přináší úlevu, odlehčení a pocit smysluplnosti.

Volné termíny: dle dohody na tel. 774 33 72 99.

Cena: Konzultace pro jednotlivce, příp. dvojice v rozsahu max. 2 hod. - 2800 Kč. Konzultace pro dvojice v rozsahu max. 3 hod. - 4000 Kč.

Konzultace probíhají na adrese Donovalská 17, Praha - Chodov. Nejbližší zastávka MHD je Donovalská (bus 177, 181, 182 ze stanice metra Opatov, bus 126, 197 ze stanic metra Chodov nebo Háje).