Objednání a platba - Banská Bystrica

Objednání na přednášku je možné pouze prostřednictvím níže uvedeného přihlašovacího formuláře (pokud chcete přijít ve dvojici či ve skupině, prosíme vyplnit formulář pro každého účastníka zvlášť).

Cena: 1000 Kč/42 € za osobu. Při opakované účasti 600 Kč/25 €.

Jakmile odešlete přihlašovací formulář (viz níže), uhraďte na náš účet do 5 dnů zálohu ve výši 12 €, při opakované účasti 5 €. Tím své přihlášení potvrdíte.  

Pokud nebude záloha zaplacena do 5 dnů od přihlášení, bude vaše místo nabídnuto dalším zájemcům.

Doplatek pak uhradíte v den konání přednášky na místě v hotovosti.


Název účtu: Uhlířová Iva

IBAN: CZ1703000000000156827733

BIC: CEKOCZPP

Sídlo banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Variabilní symbol : 21082022

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášené osoby.

Při neúčasti na přednášce se zaplacená záloha nevrací ani nepřevádí na jiný termín. Platbu vracíme, pouze pokud svou účast zrušíte nejméně 10 dní předem.

Na přednášku prosím nepřihlašujte bez konzultace s námi osoby mladší 18 let. Rovněž není možné přednášku absolvovat s malými dětmi a domácími mazlíčky. 


Přihlašovací formulář - Banská Bystrica 21.8. 2022

Než vyplníte formulář, pročtěte si prosím důkladně výše uvedené pokyny k přihlášení a platbě. Následně věnujte pozornost informacím, které se objeví na této stránce po odeslání formuláře. Ušetříte tím svoji i naši energii. Děkujeme.