Záměr pro Ukrajinu

16.04.2022

Konflikt na Ukrajině trvá. Ať chceme, nebo nechceme, týká se nás všech. A stejně jako se koronavirus nedal ukřičet, utlouct argumenty a přetlačit silou, nelze ani události na Ukrajině vytěsnit, odehnat z našich životů odmítáním nebo ohýbáním reality. 

Názory na to, co se na Ukrajině děje, se bohužel různí i mezi lidmi, kteří se považují za duchovně otevřené. Proto je nesmírně důležité držet záměr PRAVDY a rozpuštění iluzí. Je to univerzální záměr pro tuto dobu, pro život a v současné situaci je důležité si ho připomínat opravdu denně.

Když používám slovo PRAVDA, záměrně ho píšu velkými písmeny, abych odlišila malé pravdy těch, kteří se na věc dívají z určitého úhlu, od PRAVDY univerzální, o kterou tu jde. PRAVDA nejvyšší, univerzální nebo, chcete-li, božská, nestraní zájmům nikoho, ale je principem zachování ŽIVOTA, je podmínkou dlouhodobého udržení energie, nesmrtelnosti...  Není to tedy otázka volby, názoru, svobody myšlení, ale je to nutná podmínka, ze které vychází vše ostatní. Existují základní principy, o kterých prostě nelze diskutovat. Ale to ještě, zdá se, mnohým nedošlo.

A právě tuto PRAVDU v sobě musíme objevovat, posilovat. PRAVDU o tom, jak věci na sebe skutečně navazují, co z čeho opravdu vychází, co je nosné, na čem stojí život, co energii znásobuje a co ji naopak pouze spotřebovává a vyčerpává. Aby člověk takovou PRAVDU uviděl, musí přemýšlet a dívat se opravdu ve velkém. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. To bývala bohužel pravda, a proto často nebylo v silách lidí, aby během jednoho života uviděli, kam určitá rozhodnutí, postoje a události vedou a co z dlouhodobého hlediska způsobují.

Mám pro vás ale dobrou zprávu. Boží mlýny se dají urychlit. Pomocí našeho vědomí a našich záměrů můžeme celý proces zrychlit, zpřehlednit. Věřím, že touha po PRAVDĚ je tím, co lidi může spojovat, i když navenek mohou zastávat různé postoje a vyjadřovat rozmanité názory. PRAVDA je bod, průsečík, na kterém se můžeme všichni potkat. 

My s Martinem proto od začátku konfliktu držíme tento základní univerzální záměr:

Na základě vědomí, které mám, a kompetencí, které mi plynou od mé duše a z mého rodu, tvořím pole PRAVDY pro situaci na Ukrajině a v Rusku. 

Ať je ve všech lidech zapojených do konfliktu posilováno to, co je PRAVDIVÉ, nosné, dlouhodobě životaschopné a ať spolu tito lidé dokáží na základě těchto principů spolupracovat a hledat  souladná řešení. 

Ať jsou rozpuštěny veškeré iluze a falešné konstrukce, které stojí této PRAVDĚ v cestě, a ať jsou transformovány na energie posilující PRAVDU a spojení na základě rezonance.

Stejně tak tvořím pole PRAVDY a rozpouštění iluzí pro energii krajiny ve všech zapojených zemích, aby se i v těchto vrstvách existence jednoznačně ukázalo, co je zdravé, nosné, co má vyrůst, a co má být ponecháno k zániku.

Otevírám cesty pro řešení nová, neobvyklá, nečekaná, jedinečná, i pro ta, která si vůbec nedokážeme představit.

Ať se tak děje na všech úrovních bytí, napříč časem a prostorem.

Aby byl tento záměr co nejúčinnější, nevkládejte do něj žádné své představy o PRAVDĚ, "správných" řešeních, nesnažte se nic vizualizovat a vymýšlet. Otevřete se a nechejte se překvapit. Důvěřujte.


© Iva Uhlířová, 2022. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.