Základní zákon transformace

09.11.2015

Jestliže se od něčeho začneme oddělovat, vymezovat se vůči tomu, odpírat tomu svou láskyplnou energii ve snaze se uchránit a nenechat se energeticky stáhnout, stává se to bez našeho světla a lásky ještě temnějším a těžším - a o to více nás to pak tíží a stahuje.

Všechno, co vnímáme jako nedobré, temné, nehezké a nízké se bez lásky, bez světla stává ještě horším a samo to, díky nízkým vibracím, není schopno vývoje a pozitivní změny.

Tento zákon platí jak v rovině osobní, tak v rovině globální. Nicméně naše zkušenost je taková, čím vyšší vibrace má vaše duše, tím bezpředmětnější začíná být rozlišování těchto dvou rovin, protože jste propojeni s ostatními, jste Celek, takže se vás osobně dotýká úplně všechno.

Pokud chcete vyléčit sebe, pokud chcete vyléčit svět, musíte se naučit milovat úplně vše. Není to jednoduché, ale je to možné. Toto je cesta k transformaci našich vztahů, našich těl i světové politiky. Dokud budeme cokoli vnímat a cítit (právě emoce jsou rozhodující) jako nízké, nedokonalé, zkažené, slabé, hloupé..., zůstane to takové. A my se budeme do nekonečna vyčerpávat bojem. Budeme přitom sice moci prožívat, že my jsme ve srovnání s tím něčím lepší, osvícenější, charakternější, ale v důsledku ztratíme mnohem víc.

Veškeré utrpení, nemoci, boje pramení z frustrace a nedostatku boží lásky. Duše těch, kteří konají ty "nejhorší" věci, potřebují lásku úplně nejvíc, protože ji většinou nikdy nepoznaly.

Nicméně láska rozhodně neznamená naivitu, neznamená nechat si líbit vše. Můžeme konat, vymezit si hranice, ale zůstat v lásce. Největší výzvou je být vědomý, znát pravdu, a přesto (nebo právě proto) cítit lásku.

 

© Iva a Martin Uhlířovi, 2015. 

Fotka od Christine Engelhardt z Pixabay.

Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.