X dimenzí - x realit - x perspektiv vnímání

05.10.2016

Říká se, že pravda je jenom jedna. Ale znáte to, zároveň se taky říká, že každý má svou pravdu. A aby to nebylo málo, ještě se říká, že pravda vítězí. Jenže která PRAVDA vlastně?

Takže, jak to tedy je?

Pravda je jen jedna a zároveň má každý svou pravdu. Je to možné, protože každý má svou pravdu, která je součástí té jedné jediné pravdy. A klidně to dokonce může být i tak, že dvě zdánlivě si odporující pravdy mohou být pravdivé zároveň a ještě být součástí jiné pravdy.

Jde vám z toho filozofování hlava kolem? Ani se nedivím. V reálném životě na to ovšem narážíme neustále.

Řekněme, že záleží na tom, z kterého patra se na nějakou věc díváme. Je logické, že pokud se dívám z přízemí, vidím jiné věci, než když se dívám z 15. patra, nebo dokonce nad vším letím letadlem.

Jestliže žiju na úrovni 3. dimenze, je život hodně složitý. Realita je rozložena na spoustu oddělených částí - jiných osob, věcí, situací... Souvislosti mezi nimi jsou vidět jen velmi málo. Řešení problémů je náročné a vyžaduje množství času a aktivity. V této úrovni jsme schopni např. vnímat, že když se nenajíme, máme hlad. Když nebudeme jíst dlouho, můžeme zeslábnout a onemocnět. Dokonce můžeme i vidět, že některé jídlo dělá našemu tělu dobře, po jiném je nám třeba špatně.

Pokud postoupíme o patro výš, můžeme najednou vnímat i jiné souvislosti mezi jídlem a naším tělem. Do hry vstupuje vnímání energií. Najednou si uvědomujeme, že např. vajíčka slepic z klecového chovu nebudou pro naše tělo stejně prospěšná jako vajíčka slepic chovaných a krmených přirozeně. Nebo nám dojde, že naše fyzické zdraví souvisí s naší psychikou. Taky cítíme, že jsou zde i jiné energie než jenom elektřina.

A tak můžeme postupovat schůdek po schůdku. V každém patře bude naše vnímání jemnější a budeme vnímat více souvislosti mezi zdánlivě oddělenými věcmi. V čím vyšším patře budeme, tím bude naše realita méně složitá, vše bude více propojené a řešení všeho bude tím pádem jednodušší.

Vnímám vše jako pyramidu. Nejnižší dimenze má širokou základnu, realita je rozložená. Nahoře se vše sbíhá do jednoho bodu, kde je vše na jednom místě zároveň. To je Bůh -Zdroj všeho.

Ačkoliv žijeme všichni ve hmotném světě 3D reality, naše duše nevibrují vždy na stejné úrovni. To znamená, že jsou zde na jednom místě  jedinci, kteří se dívají na tutéž planetu, tentýž svět, z různých pater.

Když se potkají duše, které žijí ve stejném patře, úžasně si spolu rozumí. Jejich realita je stejná, vidí stejné souvislosti, věci jim do sebe zapadají. Je to jejich pravda, pro kterou nalézají ve svém životě důkazy.

Když ovšem své životní zkušenosti chtějí spolu sdílet duše z od sebe vzdálených pater, může nastat problém. Řekněme, že se potká duše z 15. patra s duší ze 4. patra. Obě jsou láskyplné a mají radost, že se potkaly, protože cítí sounáležitost. Bydlí přece v jednom domě, na kterém jim záleží! Chtějí si v rámci sousedské lásky dokonce pomáhat. Jenže, ouha! Když se mají shodnout na konkrétním způsobu, nejsou schopny se dohodnout.

Pohledy a řešení, která navrhuje horlivě duše ze 4. patra, se zdají duši z 15. patra příliš těžkopádná, složitá, namáhavá a zbytečně zdlouhavá. Jen při pomyšlení na tento způsob už se cítí unavená a energie jí klesá. Snaží se proto přednést svůj návrh a ukázat, že vše je vlastně velice jednoduché, že vše má společného jmenovatele a tím pádem i prosté a rychlé řešení. Ovšem duše ze 4. patra tomu nevěří. Není schopna uvěřit něčemu, co nevidí, nevnímá. Řešení, která nabízí sousedka z 15. patra jí přijdou příliš fantastická, bláznivá, abstraktní, nedůvěryhodná a možná až nebezpečná. Necítí při pomyšlení na tento způsob řešení vůbec pevnou půdu pod nohama a dospěje k závěru, že sousedka z 15 je "mimo realitu".

A má pravdu. Vlastně obě mají pravdu. Každá z nich je mimo realitu té druhé. Každá má svou pravdu, která je platná a použitelná v jejich realitě, v jejich úrovni vnímání, v jejich dimenzi. Zároveň ale obě pravdy platí zároveň a jsou součástí jedné jediné BOŽÍ PRAVDY.

Co z toho vyplývá pro náš každodenní život? Když se prostě nejste s někým schopni shodnout na perspektivě, kterou se díváte na svět, nelámejte to přes koleno. Je to prostě soused z jiného patra a netlačte se do spolupráce a blízkého vztahu. Raději si na sdílení a spolupráci vyberte někoho ze stejného patra. Uvidíte, že vám to půjde jako po másle. A pokud chcete ve svém životě růst, ideální je pro vás navázat vztah se sousedem, který bydlí o jedno dvě patra výš. Přinese vám do života nové vhledy, nová řešení a bude pro vás srozumitelný a důvěryhodný.

Stejně tak pokud chcete pomáhat růst ostatním, nejlépe můžete předat své vhledy a zkušenosti těm, kteří jsou vibračně jen něco níž než vy a jsou připraveni postoupit dál. S těmi vás to bude těšit a budete mít ze sdílení radost. Pokud se budete snažit "vytáhnout nahoru" někoho z výrazně nižších pater, nebude vám rozumět, vás to nebude bavit a budete ztrácet energii. Pak o sobě a své cestě začnete zbytečně pochybovat a budete to vnímat jako své selhání, slabost, nedokonalost.

Pokud se vám stane, že jste si přestali najednou rozumět s někým, s kým jste si předtím rozuměli, že vám nic nedává vztah, který byl pro vás předtím obohacující, mohlo se stát, že jste se přestěhovali do vyššího patra a ani jste si toho nevšimli, zatímco váš přítel zůstal stále na stejném místě a nechce, nebo se zatím nemůže stěhovat. Znamená to, že je čas jít dál a najít si nové přátele, s kterými vás opět bude život bavit a sdílení vaší reality vás bude obohacovat a naplňovat.

Je možné, že se takto budete muset rozhodovat mnohem častěji než dřív. Cesty k vibračními růstu duší inkarnovaných na Zemi jsou od roku 2015 otevřené a zesílila podpora těm osobám, které uchopily svůj potenciál a dokáží jej vědomě projevovat v této realitě. Přičemž smyslem je i při vysokých vibracích žít reálný život a najít způsob, jak tuto energii ukotvit na Zemi. Zároveň platí pro všechny vibračně rostoucí duše, že již není podporováno to, co není v souladu. Nárůst vibrací totiž znamená i nárůst energetického pole a tím pádem i mnohem větší vliv na tvorbu společného energetického prostředí, větší příspěvek do kolektivního vědomí.

Pokud se vám tedy nedaří v některých oblastech tak, jako dřív, nebo cítíte výraznější pokles energie, znamená to, že vaše duše "poodstoupila", aby neživila svou energií to, co s vámi není v souladu, to, co není zcela pravdivé, to, co není úplně vyladěné. Je třeba se naučit rozlišovat i jemné nuance a odchylky, v každém okamžiku být aktuální a znovu a znovu se rozhodovat v souladu s vaší vnitřní pravdou.

Svět není černobílý a vyšší vibrace znamenají i schopnost rozlišovat právě i drobné odchylky od Boží pravdy. Zároveň i v tomto případě je pravda relativní, neboť to, co se jeví v této realitě drobnou odchylkou, může ve vyšších vibracích způsobit odklon vývoje celých světů.


© Iva Uhlířová 2016, aktualizováno 8.1. 2019 Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Citace části článku není možná. Podmínkou je uvedení autorky a zdroje článku s aktivním odkazem.