Typy duší a tělesný vzhled

08.06.2017

Tento článek bychom rádi věnovali tématu, které, ačkoli je zajímavé, se do naší úvodní přednášky většinou nevejde. Jde o energetický vliv duše na tělesný vzhled a fungování těla.

Již 4 roky pozorujeme duše lidí kolem nás, snažíme se zachytit a co nejlépe popisovat jejich energetická specifika a jejich roli v rámci božího tvoření. Od začátku jsme typologii stavěli právě na energetických kvalitách duší, nikoli na fyzickém vzhledu dotyčné osoby. Nicméně za tu dobu nám už prošlo životem tolik lidí, že si dovolíme jakési souvislosti mezi typem duše a vzhledem těla popsat, aniž bychom se báli, že sklouzneme k povrchnímu škaltulkování.

Obecně se dá říct, že zásadní vliv na konstituci těla má, zda se jedná o duši s komplexnější energií, která drží pole možností a spojuje rozmanité energetické kvality v jeden celek, nebo se jedná o duši specialisty, který se zaměřuje na dílčí témata a jde v nich do hloubky.

Čím je duše komplexnější, energeticky více "do šířky", tím je větší pravděpodobnost, že i tělo bude mít tendenci být širší a mohutnější. To mohou z vlastní zkušenosti potvrdit zejména ženy (protože ženské tělo tyto kvality umocňuje) s duší archandělů, tvůrců Benodis, meandrielů a dalších, které mají tendenci svou energií ostatní živit a podporovat, vyplňovat prázdný energetický prostor, spojovat, aby věci na sebe navazovaly a "držet vlastní energií svět pohromadě". Mnohé z dotyčných by vám také potvrdily, že čím více duchovně rostou, čím více se spojují se svou duší, tím jsou "prostorově výraznější". Bohužel to tak je, ale budiž nám útěchou, že je to jen přechodná fáze.

Žádné diety ani cvičení dlouhodobou úlevu nepřinesou a většinou znamenají pro takové jedince nutnost popřít něco ze sebe. Pokud je to váš případ, vězte, že řešením je pochopení vlastní energetické role. Když zesílí vaše energie, bude proces spojování ve vašem poli probíhat rychleji, intenzivněji, prázdná místa již nebudou tak častá, tak velká, vše bude lehčí a vy budete také moci být lehčí. Samozřejmě také záleží i na ostatních a jejich duchovní vnímavosti a otevřenosti, protože dokud nebude každý energeticky na svém místě, bude pořád co vyplňovat, zachraňovat a držet. Jinými slovy:nárůst či pokles vaší tělesné hmotnosti je přímo úměrný vaší sebelásce a vědomí sebe sama a zároveň i vnímavosti a citlivosti osob ve vašem okolí. Je to proces a je dobré jej přijmout a netlačit na sebe. To také mnohé odlehčí.

Jak už bylo naznačeno, muži s komplexnějšími dušemi to mají o něco jednodušší než ženy, protože mužské tělo má tendenci být energeticky "užší", nicméně ani oni se často tendenci mít měkké a kulatější tělo nevyhnou.

Pokud máte duši specialisty, bude se vám mnohem snáz udržovat štíhlá linie a vaše tělo bude mít větší pravděpodobnost, že zůstane pohyblivějším. Asi nejlépe na tom v tomto směru jsou různé typy strážců rovnováhy, kteří mají energetické nástroje na to, aby se snadno vypořádávali s různými neharmonickými energetickými vlivy a dokážou ve svém životě leccos odseknout, eliminovat, překonat. Jejich energie je intenzivnější právě proto, že není tak široká. Navíc většinou mívají potřebu aktivity, takže pohyb rozličného druhu bývá jejich sebevyjádřením. I jim se samozřejmě stává, že s věkem už nebývají tak rázní a jednoznační, tak jim třeba malinko naroste bříško, pořád si ale budou držet určitou pevnost a sílu.

I na výšku postavy může mít vliv energetická kvalita duše. Vyšší bývají zejména ti, kteří mají duše s růstovou a rozhojňující kvalitou a také duše, které mají nadprůměrný nadhled a jejich síla je v tom, že se dokážou podívat na věci z vyššího hlediska než ostatní. Obecně bývají vyšší Plejáďané, inspirátoři, dreinové, ale i někteří strážci rovnováhy nebo andělé, pokud mají právě tento specifický rys oproti jiným duším stejného typu.

Pokud je naopak vaše duše tvořena pro dotváření detailů a jemné vylaďování nuancí a pečlivé propojování na menším energetickém prostoru, můžete mít menší a drobnější postavu. To se týká mnohých přírodních bytostí nebo třeba některých andělů, kteří jsou stvoření pro opravdu jemné ladění.

Na fungování těla mají samozřejmě vliv i další faktory. Ti, kteří mají duše přírodních bytostí, elfů nebo některých jiných strážců rovnováhy, bývají fyzičtější, zemitější. Jejich energie je více kompatibilní s energií těla. Jejich duše jako by byly do určité míry srostlé s prostředím, s přírodou, s energií Země. Není to úplně přesné vyjádření, ale důležité je pochopit, že tito jedinci pak mají i přímější energetické nástroje pro práci s tělem a realizaci ve hmotě, i když si to často neuvědomují a berou to jako samozřejmost. Prostě je tělo i hmota více poslouchají než ty, kterým toto propojení jejich duše neumožňují.

Naopak andělé, inspirátoři a obecně duše od tvůrců Benodis poletují energeticky nad zemí, aby si udržely svoji lehkost, jemnost, čistotu své inspirace a lásky. Působí na hutnější energie shora a až teprve, když je změní a odlehčí, mohou do nich sestoupit. Dlouho nebylo možné, aby tyto duše prožívaly těsnější spojení s tělem, s energií Země, aniž by něco ze sebe ztratily, aniž by je to zatížilo, odklonilo, aniž by jim to ublížilo. Tyto duše totiž nemají energetické nástroje, jak se ubránit některým rozporuplným energiím, které spojení se zemitými energiemi mohlo přinést. Daní, kterou za svoji čistotu osoby s takovými dušemi platily, pak byla snížená fyzická odolnost, únava, oslabené nohy atd. Naštěstí už to ale nemusí platit. V posledních měsících došlo v této realitě k takovým posunům a takovému energetickému pročištění, že se otevírá cesta pro propojení s fyzickým světem i pro tyto duše.

Všechny výše popsané znaky samozřejmě platí zejména, pokud má dotyčná osoba určitý typ duše od narození. Doba, kdy se tělo formuje, roste, rozvíjí, je rozhodující. Pokud dojde k výměně duše v pozdějším věku, je samozřejmě vliv nové duše na utváření těla méně markantní.

Právě výrazný rozdíl mezi kvalitou současné duše a vzhledem dotyčné osoby nás v několika případech upozornil na to, že zde došlo k výměně duše a pomohlo nám to lépe pochopit některá specifika v životě tohoto člověka.


©Iva a Martin Uhlířovi, 2017, aktualizace 8.1. 2019. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.