Prezidentští kandidáti trochu jinak

07.01.2023

Prezidentské volby se kvapem blíží, a tak vám chceme zprostředkovat pohled na jednotlivé prezidentské kandidáty z naší perspektivy. Všichni víme, že do boje o prezidentský úřad nakonec postoupilo 9 účastníků. My se ale budeme v tomto článku věnovat pouze 5 z nich. Budou nás totiž zajímat totiž pouze ti, jejichž spojení s duší z dlouhodobého hlediska přesahuje aspoň 50%. 

Ptáte se proč? Pokud máte za sebou alespoň naši úvodní přednášku, tak víte, že spojení s vysokovibrační duší zajišťuje, že člověk neustrne ve stereotypech, je schopen reagovat na měnící se situaci, vyvíjet se, vnímat druhé i sám sebe a rozhodovat se a tvořit tak, aby to bylo v souladu s Celkem. Nezáleží přitom tolik na typu duše, to spíš určuje způsob vnímání a projevu toho konkrétního člověka, ale právě na míře spojení, která je důležitým ukazatelem schopnosti člověk sladit se s ostatními a s božskými principy života. A jistě se shodneme, že to je kvalita, která je u prezidenta podstatná.

Pokud tady některý z kandidátů nebude zmíněn, neznamená to hned, že je to nutně špatný člověk, ale je to signálem, že mnohem víc podléhá rozumu, než svému vnitřnímu vedení. Pravděpodobně se řídí podle naučených vědomostí a pravidel a chová se tak, jak vnímá, že to je správné či žádoucí, nikoli podle toho, co cítí a jaký doopravdy je. A do této kategorie mohou spadat jak vychytralí a účelově se chovající manipulátoři, tak tzv. hodní a slušní lidé, kteří se snaží chovat správně a mají dobré úmysly. Bližší posouzení toho, proč v následujícím výčtu některý kandidát není, je na vás (a případně na oněch kandidátech).

V následujícím přehledu se proto nebudeme zabývat názory a postoji kandidátů, ani jejich minulostí. To vše si můžete přečíst jinde a z našeho pohledu to má jen částečnou vypovídací hodnotu. My vám chceme nabídnout vhled do toho, co často není na první pohled vidět a co se ukazuje až časem. A protože se jistě shodneme na tom, že nechceme třeba za rok či dva zjistit, že jsme si nevybrali dobře a že máme před sebou dalších několik let s někým, kdo naši republiku ovlivňuje způsobem, který se nám nelíbí, pokusíme se nahlédnout trochu více pod pokličku a odhadnout, co který kandidát na prezidenta doopravdy nabízí, případně jaké má slabiny. 

Kandidáty jsme seřadili spravedlivě, tedy nikoli podle preferencí či našich sympatií, ale hezky jako ve škole, tedy podle abecedy. 


Karel Diviš

Typ duše: 1./2. kolo - "král" inspirátorů 

Tato duše mu dává předpoklad vést a především inspirovat větší množství lidí a netradičním způsobem propojovat minulost s budoucností, tradici s tím nejmodernějším. Přináší inteligenci, inovativnost a schopnost komunikace.

Spojení s duší: aktuálně v posledním týdnu cca 60-70%.

Karel Diviš má schopnost pozvednout potenciál naší republiky a ukázat všem, v čem je naše hodnota. Je přemýšlivý, vnímavý, chápavý, vidí na několik kroků dopředu. Je inteligentní a přeje si, aby takoví byli i ostatní, protože pak se může více sdílet. Nicméně je politicky nezkušený a rizikem je u něj i mírná naivita. Má ale velký potenciál růstu, tzn. že se rychle učí a může v budoucnu příjemně překvapit.


Pavel Fischer

Typ duše: 2. kolo - Tvůrce Geandriel s jemnějším typem realizační energie

Tato duše mu dává schopnost tvořit rámce pro větší energetické celky, vést velké množství lidí, být přirozenou, nenásilnou a vítanou autoritou, která tvoří energetické pole, ve kterém se zesiluje v druhých jejich potenciál a vědomí sebe sama.

Spojení s duší: ve sledovaném období od listopadu 2022 se pohybuje v rozmezí 75-92%, přičemž v posledním týdnu 89-92%.

Pavel Fischer kandiduje, protože správně a v souladu se svou duší cítí, že na to má energetické předpoklady a že s tímto energetickým "vybavením" je to v podstatě jeho povinnost se občanům nabídnout. Je nositelem důstojnosti, má schopnost sjednocovat, předcházet sporům, propojovat, pozvedávat energii, povzbuzovat v lidech to, co je v nich zdravé a nosné a přitom neslevit z požadavků na kvalitu. Má vizi a tzv. Boha uvnitř a cítí ho aktuálně, navzdory tomu, že je katolík. Jeho nevýhodou je paradoxně jeho kvalita. Energeticky se pohybuje tak vysoko, že je pro některé lidi příliš abstraktní, neuchopitelný, nevyprofilovaný, případně se mezi něj a lidi mohou dostat iluze, které ostatním pohled na něj zkreslí. Kdyby byl ale zvolen, časem by se to zlepšovalo, protože by národ pozvedl a pak už by ho většina byla schopna vidět správně a rozumět mu.


Danuše Nerudová

Typ duše: 1./2. kolo - "královna" přírodních bytostí a strážců rovnováhy

Tento typ duše jí také dává předpoklady vést větší množství lidí a být pro ně přirozenou, sjednocující a pozvedávající autoritou. Disponuje ale zemitějšími, koncentrovanějšími a jasnějšími energiemi než duše předchozích dvou kandidátů. 

Spojení s duší: ve sledovaném období od listopadu 2022 se pohybuje v rozmezí 48-65%, v posledním týdnu cca 58-65%.

Danuše Nerudová je přirozenou autoritou, která dokáže lidi pozvednout a rozjasnit. Její energie je konkrétnější než energie předchozích dvou kandidátů, tzn. že je srozumitelnější a lidé mají pocit, že je jim blíž. Vnímají ji a ona vnímá je. Má široký záběr, chápe systém, mechanismy, snadno se v tématech zorientuje. Má velký energetický potenciál v těle (z rodu), který zatím ještě nemohl být plně rozvinut. Její slabinou je, že svůj potenciál brzdí, aby druhé tolik nedráždila, a snaží se chovat racionálně, což je v prostředí nadefinovaném muži pochopitelné. Někteří lidé to ale vnímají jako povrchnost či neupřímnost. Když více dá na své emoce a intuici, bude přijímána a podporována prostředím, má obrovský potenciál růstu a může v budoucnu svou silou a zářivostí všechny (i samu sebe) velmi překvapit.


Petr Pavel

Typ duše: 1. kolo - "král" elfů (strážců rovnováhy), do r. 2015 2. kolo- stříbrný elf

Tento typ duše dává pevnost, stabilitu, odvahu, přímost a smysl pro fair play. Nese s sebou také vůdčí kvality, ale ze všech dosavadních kandidátů má tato duše nejmenší šíři a je nejvíce specializovaná. U P. Pavla došlo v roce 2015 k výměně duše, která podpořila jeho růst a rozvoj vůdčích kvalit.

Spojení s duší: ve sledovaném období od listopadu 2022 se pohybuje v rozmezí 70-97%, v posledním týdnu 87-97%.

Petr Pavel je vůdčí osobnost, která dokáže zpevnit základní principy, na kterých stojí zdravý život. Zesiluje pocit stability a bezpečí a nastoluje ve svém poli podmínky pro pravdivou a upřímnou komunikaci a čestné jednání. Přispěl by k vyjasnění mnohých sporů o kompetence a role v řízení státu i vztahů vůči ostatním státům. Jeho nejsilnější stránky se ale za určitých okolností mohou stát jeho slabinou. Tendence držet stabilitu může být silnější než ochota se měnit, reagovat na změny a otevřít se novým cestám i názorům, které mohou být vnímány jako nestabilní. Je výborným vůdcem pro časy krize, se kterým se jako národ neztratíme a neklesneme. Otázkou, na kterou si musí odpovědět každý sám, je, jestli chceme vnímat svou budoucnost jako krizi.


Josef Středula

Typ duše: 1./2. kolo transformátor pro energie krajiny

Tento typ duše  dává velmi netradiční až revoluční přístup k těm nejhmotnějším rovinám života, přináší naději a řešení tam, kde má tendenci klíčit beznaděj, dokáže rozhýbat velmi hutné energie a otevřít cesty v situacích, které ostatní vnímají jako ztracené.

Spojení s duší: ve sledovaném období od listopadu 2022 se pohybuje v rozmezí 35-80%, v posledním týdnu 78-80%.

Josef Středula sice nemá duši s primárně vůdčími vlastnostmi, tyto kvality však zdědil v rámci svého rodového dědictví (z těla). Má tendenci vnímat a zejména cítit (jeho silnou stránkou jsou emoce) život ve velké šíři, což by za jistých okolností mohlo být paralyzující. Nicméně jeho spojení s duší zajišťuje, že to, co cítí, dokáže aktuálně uchopit. Je odolný, pevný v postojích, ale ne fanatický, má poctivý přístup k životu. Umí ocenit krásy a chutě života. Jeho slabinou může být tendence podporovat i ty, kteří si to nezaslouží. Ve spojení s duší má velký potenciál osobního růstu a schopnost energeticky podpořit růst, hojnost a blahobyt, kdekoliv se angažuje. 


Tolik bližší pohled na jednotlivé kandidáty na prezidenta. V podstatě všichni tito uchazeči by za určitých podmínek mohli být dobrými prezidenty a v případě zvolení si zaslouží respekt a podporu. Mají vůdčí schopnosti a slušné spojení s duší. Někteří mají konkrétnější energie, a proto jsou "viditelnější" a vedou v průzkumech. Neznamená to ale, že ti, kteří mají nižší preference, jsou horší, jen se pohybují v jiných energetických pásmech než většina lidí (Diviš a Fischer příliš nahoře a Středula zase dole). 

Volbou to ale nekončí. Velkou roli vždy hraje to, jak je člověk vnímán a přijímán. Obecně je velmi těžké uspět, když na vás ostatní jen hledají chyby a zesilují problémy. Je tedy na nás, abychom v tom, kdo se stane příštím prezidentem, podpořili to nejlepší. Budoucnost ukáže, jestli dokážeme stvořit silného prezidenta, který nám naši podporu a důvěru oplatí tím, že bude dobrým reprezentantem naší kolektivní vize v zahraničí a stmelujícím článkem doma, v České republice.

Každopádně budeme mít prezidenta, jakého si zasloužíme.


© Iva a Martin Uhlířovi, 2023. 

Článek je určen primárně pro absolventy našich přednášek a seminářů, kde všechny výše užívané pojmy  blíže vysvětlujeme. Smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě, s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.