O strachu a poznání

17.07.2021

Duše nám opakovaně zdůrazňují: Lékem na strach je poznání. Poznání božské Pravdy, souvislostí a principů. Pamatujte, že skutečné poznání nikdy nemůže produkovat strach. Pouze nízké poznání, polopravdy, iluze a lži v nás vyvolávají úzkost, paniku, strach a nejistotu. Oslabují nás a zpochybňují.

V tomto pokrouceném světě se kdekdo tváří, že ví, že má odpovědi. Někteří jsou velmi aktivní, sebevědomí a hlasití, a tak můžou zahltit celý prostor. Jenže jsou různé informace, různé odpovědi, různé úrovně poznání. Na to nesmíme zapomínat.

Nicméně spousta lidí neví, jak se v nich vyznat, komu a čemu věřit.

V dnešní době, kdy se dá zfalšovat jakákoli fotografie či video a dezinterpretoval cokoli, už se nemůžeme spolehnout na to, co vidíme. Jedinou jistotou jsou naše pocity. Proto sledujte, jak se cítíte, když ty informace slyšíte nebo čtete. Přinášejí vám úlevu? Cítíte se svobodněji? Posilují vás? Zapadají do toho, co o životě víte z vlastní zkušenosti, do vašich vlastních vjemů? Dávají smysl?

Pak to pravděpodobně budou informace z vyšších úrovní, informace celistvé a v souladu s božím řádem, informace, které můžete následovat, kterým můžete věřit.

Pokud ve vás informace vyvolávají úzkost, pochybnosti, beznaděj nebo zlost, případně se vám zdají složité a nepřehledné a vy si při jejich čtení připadáte nedostateční a hloupí, věřte, že zřejmě nejsou předávány ze správné úrovně, se správným úmyslem a nepřinášejí ten správný pohled na svět. (Ano, bohužel, cítíte to správně. Takových sdělení je naprostá většina.)

Autor takových informací nepochybně nesděluje celou pravdu, nevidí celou věc, něco přehlédl nebo špatně pochopil, v horším případě dokonce záměrně s informacemi manipuluje a lže. V takovém případě s takovými informacemi neztrácejte čas. Nestojí za to, abyste se jimi zabývali (... pokud vyloženě nemusíte, protože to je třeba nařízení vlády).

Často se ale stává, že míváme z něčeho tzv. smíšené pocity. I tehdy je na místě bdělost, protože je to vždy upozornění na nějaké nepochopení, ať už z naší strany, nebo ze strany toho, kdo nám informace předkládá.

Skutečné poznání vysvobozuje, otupuje ostří, posiluje důvěru v život a přináší smíření se sebou i ostatními. Nebývá složité a zapadá většinou do toho, co jste v životě sami prožili a pochopili.

Nemám tím samozřejmě na mysli žádnou růžovou selanku, kdy vám někdo maže med kolem pusy, maluje světlé zítřky, staví vzdušné zámky a říká to, co chcete slyšet. Taková faleš je na první pohled trošku vyšší level nepravdy, ale pokud se spolehnete na své cítění, i tuto odrůdu snadno odhalíte. Prozradí ji prázdnota za slovy, opakování stále stejných frází a odtrženosti od skutečného života.

Proto neváhejte jít v životě dál, až za informace, které vám druzí sdělují.  Nezapomínejte, že je to vždy jejich pohled na svět (i když třeba hojně sdílený), ale není to nutně totéž co božská pravda, pravda o světě, o životě, o vás.

Svoji touhu po pravdě a poznání můžete podpořit třeba některým z těchto záměrů:

  • Ať vidím vše, co ke mně přichází, co vstupuje do mého života, v absolutní Pravdě.
  • Rozpouštím veškeré iluze, které mi brání uvidět skutečnou Pravdu o ... ( doplňte si dle potřeby)
  • Otevírám se tomu, abych pochopil/a, o čem je tato situace.
  • Otevírám se tomu, abych nad tuto situaci vyrostl/a.
  • Otevírám se tomu, abych situaci viděl/a z nadhledu a v celistvosti/ v širších souvislostech.
  • Ať se mi otevře poznání o .... (doplňte téma, oblast poznání dle potřeby)
  • Ať se můj mozek aktualizuje tak, aby byl schopen vnímat a vyhodnocovat aktuální podněty.

A můžete samozřejmě podpořit na jejich cestě i ostatní a veškeré záměry naformulovat tak, abyste jim pomohli uvidět Pravdu (samozřejmě tu nejvyšší, ne něčí dílčí pravdu) a rozpustit iluze, které jim v tom brání. 


© Iva Uhlířová, 2021. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.