Čas dospět

14.10.2021

To, že víte a máte poznání, neznamená nutně povinnost sdílet ho s ostatními a být pro ně srozumitelní. 

Ke každé úrovni poznání je třeba dorůst. Kdo nedoroste, neporozumí. To je zákonitost. Pokud se snažíte příliš přiblížit k těm, kteří nechápou, devalvujete své poznání a zbytečně ztrácíte síly. Je totiž přirozeností člověka znehodnocovat to, co nemůže mít, na co nedosáhne ("kyselé hrozny"). Proto je lepší nenabízet své plody těm, kteří je nebudou schopni pojmout, aby je neznehodnotili.

To, že znáte řešení, ještě neznamená, že ho automaticky musíte druhým dát k dispozici. 

Je potřeba, aby každý dospěl a naučil se hledat řešení sám. Tendence vzhlížet k autoritám a duchovním vůdcům, hledat instantní návody oslabuje celou společnost. Je potřeba, aby každý z vás byl autoritou, aby každý vyrostl. Pak budeme bohatou, silnou a stabilní společností, která disponuje mnoha kvalitními řešeními.

To, že něco dokážete, automaticky neznamená, že to musíte dělat, nebo dokonce dělat pro ty, kteří to nedokáží.

To, co umíte, je prostředek vašeho sebevyjádření, je to vaše možnost. Dbejte na to, aby byl váš dar zdrojem radosti, aby se nestal prací a povinností.

Je totiž nejvyšší čas dospět. Snažte se dospět a dovolte dospět i druhým. Čím víc dospělých, čím víc moudrých autorit, čím víc mistrů, tím nám všem bude lépe.

Nedospělost jedněch je zákonitě příčinou přetíženosti druhých. Často se ti, kteří jsou nejschopnější a nejsnaživější, vyčerpávají ve prospěch těch, kteří se vezou a zůstávají dětmi.

Možná se to nezdá, ale je to důležitý krok k překonání polarity. Je potřeba, abychom vyrostli i tam, kde předchozí generace stagnovaly. Některé roviny naší existence byly v minulosti upřednostněny a glorifikovány příliš, jiné byly upozaděny, odmítnuty. V zájmu přežití, udržení života. Paradoxně ale tento postoj z dlouhodobého hlediska naše šance na kvalitní život snížil, protože nás ochudil o možnosti, které se nerozvinuly.
Nyní je čas, aby odmítnuté části našich životů opět dorostly, aby se dovyvinuly. Jsou to důležité mezičlánky, podstatné aspekty nás, našich vztahů, této reality, existence. Hledejme je v sobě, dívejme se kolem sebe.

Každý z nás potřebuje dorůst někde jinde, abychom byli celiství, aby život nebyl těžký a plný rozporů. A abychom se všichni navzájem mohli potkat, aniž bychom se pro sebe navzájem obětovali. 

Je to bez nadsázky cesta k tomu, aby byly v našich životech opět možné zázraky. 


© Iva Uhlířová, 2021. Text smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.