Bůh se vrací - 2. část

22.02.2017

Pro ty, kteří četli předchozí článek Bůh se vrací a mají odvahu podívat se na principy v něm popsané ještě šířeji a hlouběji, jsem se rozhodla připsat několik myšlenek navíc.

Vrátím se do bodu, kdy jsem popisovala, že se může některá část Boha (duše) rozhodnout vyjádřit a prožít největší možnou intenzitu Světla a aktivní koncentrované tvořivé síly tím, že se vzdá celistvosti a rozhodne se prožít jen tento jeden aspekt z nekonečného božího spektra. To je v rámci božího tvoření možné, mnohokrát se to stalo a v různých odstínech se to stále děje. Není to ani dobré, ani špatné. Je to možnost.

Volba této možnosti má ale určité přirozené důsledky:

1. Může se stát, že když se dotyčná duše dostane do kvalit Světla, intenzity, síly, rychlosti, tak si může ve srovnání s jinými částmi (dušemi) připadat lepší, krásnější, dokonalejší, čistší, jasnější. Navíc se chce v těchto kvalitách udržet. Jenže tím, že se rozhodla pro cestu intenzity, jen pro cestu jedné možnosti, je pro ni jediná možnost - jít stále kupředu. A to vede dříve nebo později k vyčerpání energie a cesta končí.

2. Ostatní části (duše) se této duši mohou jevit méně úžasné, dokonalé a hodnotné. A tak "zářivá" duše tvoří s velkou silou nerovnováhu. Svým postojem popírá božské kvality jiných částí, a tak se tyto části pro ni stávají čím dál temnějšími, těžšími a energetický rozdíl mezi zářivějšími a méně zářivými částmi se prohlubuje.

3."Zářivá" duše může podlehnout dojmu, že je lepší a hodnotnější, že kvality, které představuje, jsou ty nejlepší, a že je tudíž ostatním duším nadřazená v rámci božího řádu a má právo na to, aby její kvality byly udržovány při životě a rozšiřovány. A tak může začít boj o moc a energii.

4. Méně zářivé duše mohou v konfrontaci se "zářivými" podlehnout iluzi, že jsou skutečně méně hodnotné a kvalitní a že pokud nemají intenzitu a sílu "zářivých" duší, nemají nic. Postupně začnou zapomínat na to, že obsahují i jiné boží možnosti, že jejich síla je v komplexnosti a propojení všech variant a upírají svou pozornost jen k tomu, co nemají, co nejsou. Tím pádem se ze světa začne vytrácet celistvost, propojenost a možnosti dalšího vývoje.

5. Všichni uvěří tomu, že jedinou pravou božskou kvalitou je cesta kupředu, cesta síly, intenzity, jasnosti a aktivity. Čím více se všichni snaží jít touto cestou, tím více potřebují na tuto cestu energie a odmítají vše, co by je na této cestě mohlo zdržovat, zatížit, jen využívají energii k růstu. Množství nežádoucí energie narůstá. Odmítané části začínají cítit strach, zoufalství, mají pocit zneužití, oddělenosti a čím dál víc se domáhají pozornosti.

6. Všichni jsou zoufalí a cítí, že udržování stávajícího stavu je stojí čím dál víc sil, že energie dochází, některé části jejich života se hroutí. Snaží se vzpomenout si na svůj Zdroj- Boha a volají o pomoc, hledají cestu zpět. Zapomněli ale na to, jak skutečně Bůh vypadá. Svým úzkým zaměřením na jednu kvalitu a snahou nezdržovat se ostatními "nežádoucími" energiemi uzavřeli kanály, kterými by se mohli spojit s nekonečnými božími možnostmi a přeměnit svět, který vytvořili. Bůh je s nimi, je v nich, ale oni ho nedokážou pojmout, přijmout v celé jeho mnohorozměrnosti. Očekávají boží pomoc, čekají na zázrak, uctívají potenciální mesiáše...

7. Někteří ale přece jen zavnímají ztracené boží kvality a začnou si uvědomovat, že Bůh je něco jiného, než si mysleli. Dojde jim, že pokud chtějí najít novou naději, nové možnosti, musí se otevřít tomu, co už delší dobu nechtěli vidět a najít znovu krásu a božský potenciál odmítaných a zneužívaných částí. Pochopí, že to, co považovali za bezcenné, ošklivé, těžké, agresivní, smrtelné, co používali jen jako stupínky k vlastnímu růstu, skrývá ten největší potenciál, že je v tom ukryta energie Boha- Zdroje a tedy všechny potenciální možnosti života. Uvědomí si, že vše, co potřebují, mají kolem sebe a v sobě k dispozici a že není nic, co by je mohlo zvenčí ohrožovat, vůči čemu by byli bezmocní, s čím by si nedokázali poradit.

8. Jak bude skrze pochopení a přijetí mizet množství "temné energie", bude ubývat bolesti, nedostatku, bezmoci a bude narůstat pocit propojení mezi jednotlivými částmi. Čím více budou jednotlivé části propojené a budou si všechny uvědomovat svou kvalitu, hodnotu, místo a cestu, po které jdou, tím více možností, energie a lehkosti bude v jejich společném světě přibývat. Tím bude narůstat jejich důvěra v život i schopnost život skutečně vědomě prožívat v celé jeho škále. Získají lehkost a energii, aniž by ji komukoliv musely brát. Spojí se s Bohem a stanou se nesmrtelnými, aniž by museli o cokoli usilovat, kamkoli jít a cokoli dokázat.

Asi vám došlo, že to je náš příběh. Příběh, který se odehrál a odehrává na mnoha úrovních - v našem těle, ve vztazích, v celé společnosti, v této části vesmíru... Nacházíme se někde mezi 6. a 7. bodem...

©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.