Buďte jako voda

30.04.2017

Na cestách, po kterých kráčíme už po staletí, je mnoho bolesti, mnoho očekávání a také mnoho odporu. Konstrukce zkušeností předchozích generací utvářejí naše vnímání světa a my pak se zděděnou optikou na očích vytváříme nové zkušenosti, které jen potvrzují ty staré. Média vše umocňují a rozšiřují vzorce vnímání po celém světě. 

Pokud chceme žít jinak než je většinová zkušenost nebo vytvořit něco zásadně nového, není to vůbec snadné, protože kolektivní vědomí má své definice, jak mají věci vypadat a fungovat, co je v pořádku a co je nežádoucí nebo nebezpečné. Těch definic je za ta staletí a tisíciletí tolik, že tvoří neproniknutelnou energetickou džungli, ve které není snadné se zorientovat.

Právě proto byly v minulosti některé duše stvořeny s magickými schopnostmi. Magie jim pomáhala otevřít cestu napříč rozporuplnými strukturami a vybojovat pro sebe nebo pro ostatní nějaké změny. Ti, kteří magií nedisponovali, měli často smůlu a naráželi na svých cestách na bloky a překážky, které odkláněly jejich energii do oblastí života, kde toho nemohli na první pohled zase tak moc změnit (např. do umění).

S tím jak stoupají vibrace Země, vzrůstají všechny energie. Roste i síla našeho tvoření. Tím pádem sílí i tyto kolektivní konstrukce a my máme možnost je lépe vidět a vypořádat se s nimi.

Cesta boje, kterou šli někteří v minulosti, už není aktuální a přináší jen dílčí výsledky, které bývají tvrdě zaplacené. Navíc bojem bez patřičného nadhledu a znalosti celého duchovního kontextu takovéto struktury vlastně sílí, protože tím, že s nimi bojujeme a bereme je vážně, tak jim dáváme pozornost, energii, živíme je.

Ani cesta rezignace, sebepopření (vzdání se tužeb) nebo distancování od společnosti, systému není vždy funkční a jen prohlubuje rozpory. Ti, kteří se pro ni rozhodnou, se připravují o sílu, o možnost věci ovlivňovat, přetvořit a svým negativním vnímáním některých aspektů světa jen prohlubují rozpory.

Jak tedy dál?

Je třeba se naučit myslet, jednat a tvořit jako nikdy předtím. Bůh je přece všechno, obsahuje všechny možnosti, všechny cesty. Tak proč lpět na jedné a prát se o ni s ostatními? Proč přemýšlet a konat jako všichni ostatní?

Když na své cestě narazíte na překážku, nepřetlačujte ji, ale ani to nevzdávejte. Buďte jako voda. Voda taky nepřetlačuje kámen, který jí stojí v cestě. Ale vždy si najde cestu.

Jsme dokonalé boží děti a máme v sobě všechny kvality zdroje, ze kterého pocházíme. To znamená, že jsme schopni tvořit cokoli. Jsme nevyčerpatelní. Jen jsme to zapomněli. Uvěřili jsme v linearitu, dobro a zlo, černobílé vidění světa, ve smrt a zánik. Z našeho světa se vytratily možnosti, variace, nuance, pozvolné přechody a my se teď přetlačujeme na těch několika málo vymezených cestách, které si umíme svým mozkem představit.

Berte to jako hru. Naše desetiletá dcera říká, že na osvědčených cestách jsou takoví skřítci, kteří odposlouchávají informace a zrcadly odklánějí inspiraci a záměry. Ti skřítci jsou ale docela hloupí, zvládají pouze osvědčené postupy, orientují se podle toho, jak věci vypadají, nerozumí jim do hloubky. Když vám skřítci zastoupí cestu a vy se nezhroutíte a s nadhledem najdete cestu, jak to obejít, možná zkusí ještě jeden dva osvědčené triky, ale pak jim dojdou nápady a energie. Když se s nimi ale začnete přetlačovat, budete je krmit svou energií a oni vyrostou. Proto běžte pěšinkou, která není vyšlapaná, a skřítci na vás nemůžou. Časem jim dojde energie a rozplynou se.

Zkrátka když nebudete zapadat do šablon a definic, když najdete skutečně cestu, po které ještě nikdy nikdo nešel a přitom zůstanete sami sebou, a budete následovat své srdce, skřítci vás neuvidí. A pokud by se přece jen vaše cesty zkřížily, platí opět předchozí možnost.

Jinými slovy, kdykoliv do vašeho života přijde něco, co budete vnímat jako problém, překážku, blok, udržte svůj záměr, postoj otevřenosti a víru v nevyčerpatelnost řešení. To je božská kvalita, kterou je do této reality pořeba vnést. Řešení je mnoho, jen si je neumíme představit. Navíc ne všechno, co se tváří jako rychlá a přímá cesta, je tou jedinou a nejlepší variantou. Ne každý, kdo je hodně vidět a slyšet, je taky pravdivý a silný. Buďte otevřeni překvapením a variantám, které byste nevymysleli.

Když se Bůh nemůže do této malé zúžené a rozdrobené reality dostat v celé své komplexnosti a velikosti, proniká sem alespoň jako voda. Jako malá kapka vody, bez touhy po velikosti, se sem i přes naše omezené představy dostane. Nikdy to nevzdal a přesto, že my jsme plni bloků a odporu, vždy si najde cestu, aby nás udržel při životě a přinesl nám nové informace a možnosti.


©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.