Boží pomoc přichází zevnitř

24.10.2017

V posledním době jsem mnohokrát psala o tom, že nás čekají velké energetické posuny. Vím, že v mnohých to může vzbuzovat obavy. I proto píši tento článek. Obavy totiž vznikají, když chybí informace, když si některé věci nedokážeme představit.

Psala jsem tedy, že se bude čím dál víc ukazovat, že některé věci, lidé, situace, zákonitosti nejsou takové (velké, důležité, pevné...), jak na první pohled vypadají, a že jiné věci, které až dosud hrály roli něčeho malého, podřadného, šedého a nenápadného, byly mimo naši pozornost, nebo jsme je vůbec nevnímali, se začnou zvedat, růst, napřimovat, vybarvovat a sílit.

Aby se to mohlo stát, je třeba, aby se změnily toky energií, které byly nastaveny již velmi, velmi dávno.

I když - možná to není zase až tak dávno, ale naše vědomí ty vzpomínky zasunulo tak hluboko a do oblasti "NEVÍM", "NEPAMATUJI SE", "NELZE TAM ANI DOHLÉDNOUT", protože pamatovat si je spojeno s velkou bolestí, pocitem viny, selhání a strachem z trestu. A tak utíkáme od nějakého bodu, který nás bolí a nechceme jej vidět, dopředu do budoucnosti a jsme chyceni v pasti linearity. Čím dál víc se tak vzdalujeme od své síly a možnosti vše vyřešit. Postupem času byly vytvořeny různé nové verze, rádoby příčiny a iluze o tom, jak se tento prostor a bytosti, které ho obývají, skutečně vyvíjely, co se tady doopravdy děje. Tato realita se zavřela, aby do ní "Bůh neviděl".

Tím, že došlo k energetickému oddělení od Boha, Zdroje, božského principu jednoty, od všepropojující energie, začal stejný proces i uvnitř reality a ta se začala více a více štěpit na menší části, které se před sebou uzavíraly a tvořily mezi sebou různé iluze o tom, kdo jsou a co tvoří. Vztahy mezi jednotlivými částmi boží reality už nemohly být v pravdě a rozpory se prohlubovaly.

Když chtěli ti, kteří ještě byli celiství a spojení s vědomím božského celku pomoci těm, kteří už podléhali oddělenosti, stalo se, že se díky iluzím, které tuto realitu a jednotlivé její části obestírají, nedostala vždy podpora a informace k těm, kteří byli v pravdě a na dobré cestě. Vznikly sice sítě boží podpory pro tuto realitu, ale rostli z nich velmi často ti nesprávní jedinci a nesprávné věci. A ti, kteří byli celiství, začínali slábnout, ztrácet svou energii a vědomí, protože se jim jejich energie nevracela a nezúročovala se. (Toto se stalo v průběhu věků na mnoha úrovních, opakovaně a určitě tento vzorec znáte i ze svého soukromého života.)

Pak už nebyl nikdo, kdo by mohl situaci změnit. Náš svět se utopil v nepravdě, oddělenosti a rozporech. Kdykoliv do tohoto prostoru vstoupila nějaká boží pomoc, boží energie zvenku, byla překroucena, zneužita a použita k posílení stávajících struktur a nežádoucích kvalit. To se stalo v průběhu let mnohokrát, v mnoha variantách. Za všechny asi stačí případ Ježíš a vznik křesťanské církve. V této realitě je mnoho věcí, které vznikly na dobrých základech a s tím nejlepším úmyslem, ale byly zneužity, převráceny. Pravda a lež jsou srostlé jako siamská dvojčata a není snadné je oddělit.

Proto je jedinou šancí všechny tyto energetické a informační sítě, božské dotační programy (které už jsou dávno v rukou těch pokřivených), zrušit. Může to sice vyvolat přechodně mírné energetické turbulence, ale je to důležitý ozdravný proces. I proto se už několik desítek let ve zvýšené míře inkarnují bytosti z vyšších dimenzí, duše s vysokým potenciálem, aby tento proces podpořily zevnitř. Zmizí sice vnější boží podpora, ale posilují se vnitřní vazby.

Tento proces běží úspěšně. Už asi rok pozorujeme, že většinu lidí již nepodporují tzv. andělé strážní, přesněji duchovní průvodci. Není to už potřeba a začínalo to být kontraproduktivní. Je to důležitý vývojový krok. Jsme vedeni k přímějšímu spojení s vlastní duší, k tomu, abychom si uvědomovali, co svými myšlenkami, svou energií tvoříme, kam až sahají naše záměry. Pokud to ve vás vyvolalo pocit nejistoty, nebo dokonce paniku, uvědomte si, že je to stejné, jako by nás v měla v patnácti letech ještě máma všude vodit za ruku. Pro někoho, kdo už chce být dospělý, docela trapas a brzda vývoje, že?

Nyní je třeba, abychom pochopili, že jediné správné řešení je objevit Boha (svůj božský původ) v sobě. Člověk v sobě má všechny principy Celku. Každý z nás je Světem sám o sobě. Jenom to vypadá, že jsme malí a bezvýznamní, nedokonalí a smrtelní. To vše je ale jen iluze. A naše duše nám to připomínají.

Pro některé toto období může být velmi náročné, protože je třeba projít všemi vrstvami, které v nás vzbuzují pocit viny, selhání, a najít v sobě pod tím vším sílu, krásu a neomezené možnosti. Naše zkušenost je taková, že jedinci s největším potenciálem mají na sobě také nejvíc vrstev viny a "duchovní špíny". Znamená to, že je na cestě za vnitřním dědictvím čeká dlouhá cesta plná nástrah. Je potřeba uvidět, kde energeticky něco podporujeme, aniž si toho jsme vědomi, kde nám odtéká energie a co z ní v důsledku roste. Když někdo použije vaši energii, kterou vám ukradl nebo jste mu ji nevědomky dali, je to jako by vám vzal občanku a vašim jménem něco provedl. Je to nakonec vaše ostuda a zodpovědnost. Vina je na vás. Na energetické úrovni to funguje úplně stejně.

Když si tyto toky energií uvědomíme, povede to k velkým posunům ve vztazích nejen na úrovni jednotlivců, ale i národů a zároveň i ke změnám na úrovni krajiny (toho, co většina vnímá jako Zemi, nebo energii Země). Čeká nás velký proces uvědomění. Je třeba, abychom se opět stali Bohy této reality a zapomněli na to, že jsme bezvýznamnými človíčky.

Jsme jako dítě, které se rodí. Nejdříve je součástí matky, i po porodu ještě žije dlouho z její energie a v jejím energetickém poli. Časem se začne víc a víc oddělovat, uvědomovat si své já, svou energii. Najde boží energii v sobě a stává se samostatným člověkem. Jednoho dne se samo stane rodičem, zrodí z božské energie v sobě nový život.

A tento princip platí na všech úrovních. Máme Boha v sobě, jsme jeho děti, nechme ho v sobě vyrůst. Převezměme své dědictví velikosti, čistoty, neomezených možností. Pak nás žádné změny přicházející zvenku nemohou ohrozit. Buďme otevření, autentičtí, mějme záměr naprosté průzračnosti, nic neskrývejme. Není důvod se ničeho bát. Tam uvnitř totiž nic špatného není. Když totiž najdete sílu se pod všechny ty vrstvy podívat, zjistíte, že to všechno bylo úplně hloupé nedorozumění.

A na závěr symbolický příběh: V Bibli se píše, že had navedl Evu, aby utrhla jablko ze zakázaného stromu. Takže Eva je špatná, je vinna. Taky Adam je vinen, protože poslechl Evu. A taky had je špatný, protože to byl on, kdo Evu na strom a jeho ovoce upozornil. A nenapadlo vás někdy, že chyba je někde jinde? Co takový divný strom vůbec dělal v Ráji? V dokonalém světě plném svobody a hojnosti, kde žili lidi i zvířata v lásce, byli nazí (nikdo nic neskrýval) a běžně komunikovali s Bohem a anděly? Bůh je sice před tím divným stromem, který se tam objevil, varoval, ale jak mohly mít tak čisté bytosti zkušenost s něčím tak rozporuplným? Neuměly si představit nic jiného než čistotu, až dosud žily v naprosté harmonii, souladu, cítily sounáležitost se vším. Nestalo se nic špatného, jen neměli zkušenost.

A teď už ji máme. Získali jsme poznání dobrého a zlého. Už nejsme naivní. A je čas tuto zkušenost očistit od viny, bolesti a pocitů selhání a přetavit ji v moudrost a sílu.

Pokud chcete, můžete podpořit probíhající změny tímto záměrem:

Děkuji všem svým předkům za všechny zkušenosti, které získali a které mi předali.

Vím, že veškerá vina a pocity selhání jsou jen iluze a nedorozumění, které vznikly nedostatkem pravdivých a projujících informací.

Otvírám se sjednocující a všepropojující boží energii v sobě, která vše narovnává, očišťuje a dává do správných vztahů a souvislostí.

Vzdávám se veškeré energie, která není moje (symbolické jablko) a kterou jsem já nebo moji předkové jakýmkoli způsobem přejali, získali.

Beru si zpět veškerou svoji energii, kterou jsem já nebo moji předkové za jakýmkoli účelem ( i sebeušlechtilejším) někam odevzdal(a), ztratil(a) nebo o ni byl(a) připraven(a).

Otvírám se tomu, abych objevil(a) božský zdroj v sobě a abych žil(a) a tvořil(a) pouze ze své vlastní energie nebo z energie, která vznikne násobením energie se stejně otevřenými a čistými bytostmi.

Pokud to budete cítit, můžete tyto záměry rozšířit i na lidi ve svém okolí, nebo je aplikovat na úrovni národů či vztahu k Zemi.

©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.