Klára


Milá Ivo, milý Martine,

je to už několik let, co jsem k Vám poprvé přišla na úvodní přednášku, za tu dobu jsem Vám vyjádřila díky mnohokrát, ale nikdy ne touto cestou. Díky pojmenování typu mé duše jsem se s ní mohla lépe propojit, ale až teď vidím, jak mnoharozměrný a dosud nekončící proces to je (Vašimi slovy: nikdo v této realitě "nemá hotovo"...), proces, ve kterém se otevírají a probouzejí další a další roviny vědomí a schopností těla, dávno zapomenuté nebo zavřené našimi předky, jejichž celou historii máme v sobě zapsanou. 

Není to vždy jednoduché, zvlášť když se propojujeme s částmi, které se vyvíjet nechtějí, které jakoby hledaly jen povrchní a jednoduchá řešení či jiný "zdroj" informací a lehce pak skočí na nástrahy iluzí. A jen upřímná touha dobrat se skutečné pravdy a podstaty nás skrze tato úskalí může přenést.

Jste pro mne obrovskou inspirací, pozoruji Vás už opravdu poměrně dlouho. Vidím, jak se stále dál a dál vyvíjíte, jak fungujete jako skutečný pár. Mnozí z Vašeho okolí vnímají hlavně Martina a jeho schopnost zření, ale málokdo vidí, že také díky Ivě, která Martinovi klade správné otázky a stále dále a dále se ptá a "nenechá Martina usnout na vavřínech", se Vám v průběhu let otevřelo neuvěřitelné poznání. Úvodní přednáška je toho jen pouhým, opravdu malým zlomkem, další přednášky a semináře vše rozšiřují a prohlubují, ale žádný prostor zatím není dost velký, abyste mohli sdílet vše. Doufám, věřím a přeji si, aby se podmínky změnily natolik, že to bude jednou možné.

Na rozdíl od různých "duchovních škol" netvoříte žádný systém, ve kterém by se člověk mohl zachytit nebo být dokonce lapen, nedáváte žádné certifikáty, za které by se člověk mohl schovat, nenabízíte líbivá a rychlá řešení, která jsou tak populární, ale sdílíte informace, svoje zkušenosti, inspirujete... tak, aby se druzí mohli propojit se svou duší a uviděli poklady a schopnosti, které v sobě mají a začali je používat k tomu, aby v souladu se sebou samým i v návaznosti na své okolí začali tvořit realitu založenou na pravdě, porozumění, pochopení, sdílení a prožívání, a to vše v lehkosti, radosti a hravosti. A to vlastně "jen" tím, že se staneme sami sebou, v co nejúplnější podobě.

Sama na sobě vnímám, že spojení s duší není konstantní veličina, neexistuje (zatím) žádných 100%, pro nikoho. Protože, jak se otevírají a ožívají další a další vrstvy a roviny těla, je stále se s čím propojovat, co rozvíjet, co objevovat. V minulosti jsem si myslela, že když vyřeším to a ještě tohle, bude už život báječný... pak jsem to či ono vyřešila, zlepšilo to, ale přišlo k řešení něco dalšího. Teď už mi nejde tolik o cíl, ale spíš o směr a celý proces, který je plný prožitku, života...

A tak Vám přeji, ať se Vám daří Vaší přednáškovou, konzultační a jinou činností a úsilím přivádět stále více bytostí do jedinečného prožitku spojení s vlastní duší, vnímání sebe sama, vlastní jedinečnosti v návaznosti na Celek, který všichni sdílíme a spolutvoříme, protože tento proces za to opravdu stojí...

A děkuji také za vše, co v této realitě tvoříte, i když o tom vlastně mluvíte jen velmi zřídka.