Inkarnace v minulosti a dnes

O smyslu inkarnací

Zákonitosti a smysl inkarnací,  to je další velké téma, které je v našich přednáškách a seminářích sice stále přítomno, ale nikdy jsme se mu nevěnovali na přímo.

Částečně to bylo proto, že jsme věděli, že to, co se nám rozkrývá, rozbíjí mnohá zavedená schémata myšlení a že bude třeba, abychom pro pochopení dozráli my i vy. Také tady hrálo roli to, že v popředí byla dosud jiná, naléhavější témata. Nicméně teď už je čas toto velmi komplexní téma uchopit.

  • Existovaly inkarnace vždy? Jaký mají vlastně smysl?
  • Platí stejná pravidla inkarnace pro všechny na světě?
  • Jak se liší zákonitosti inkarnace lidských duší a vysokovibračních duší? 
  • Jaký je rozdíl v inkarnaci vysokovibrační duše třeba ve středověku a dnes?
  • Jaký je vlastně boží plán?

Pokud toužíte po odpovědích na výše uvedené otázky a máte chuť si vyslechnout náš pohled na tuto tématiku a diskutovat o ní, rádi se s vámi na semináři uvidíme.

Termín konání

 seminář již proběhl

Podmínky účasti: Seminář je určen pouze pro ty, kteří absolvovali Příběh duše a Praktický seminář (nebo seminář Posmrtný život).

Místo konání

Praha - Chodov, Centrum Filipovka, Filipova 1 - nízká šedá budova uprostřed sídliště (bývalé jesle), levé křídlo budovy.

MHD: metro C Chodov, bus Petýrkova nebo Dědinova. Parkování v areálu nebo v přilehlých ulicích.

Objednání na seminář a platba